Sök
Publishing-priset logga

Podcast: Detta kan skolan lära av förskolan

Förskollärarna Dan Björne, Linda Johansson och Eva Lindström pratar om hur förskolans väg till kunskap skiljer sig från skolans.

Har förskolan och skolan helt olika syn på lärande och vägen till kunskap? I senaste avsnittet av podden Förskolan beskrivs två skilda världar – och hur de kan mötas.

Det hela började med en växande irritation hemma vid köksbordet då förskolläraren Dan Björne hjälpte sin son med matte-läxan. Sonen, som går i ettan, skulle lösa ett antal uppgifter och genom en app togs det tid på hur snabbt han klarade uppgifterna och han fick även belöningar efter hur väl han presterade, vilket gjorde sonen så stressad att han nästan började gråta.

– Jag blev upprörd och började fundera över vägen till kunskap och lärande. Min sons läxa fick mig att börja tänka. Är det så att skolan och förskolan har helt skilda vägar till lärande, frågar sig Dan Björne och fortsätter:

– I skolan handlar det om måluppfyllelse och det behöver inte vara något negativt i sig. Visst kan man ställa krav på äldre barn men jag upplever att det finns en stelbent väg till målen.

”Tre olika synsätt som krockar?”

Poddkollegan Linda Johansson frågar sig:

– Är förskolan, förskoleklass och skolan tre olika skilda öar? Är det helt olika världar och synsätt som krockar?

Eva Lindström bryter in:

– Lurar vi barnen i förskolan att tro att de har inflytande och att det är bra att vara olika? Sedan kommer de till skolan och där är det bara: lika, lika, lika? Är vi i förskolan bra på att se ”olika” som tillgång men där barnen stöps i samma stela mall i skolan?

Varför vs. därför

Dan tycker att förskolan står för något som han vill kalla för varför-kunskap men där skolan istället står för därför-kunskap.

– Skolan handlar mer om att förmedla kunskap. I förskolan sker lärandet på ett mer processfullt sätt, och vi utgår mer från barnens tankar. Förskolan har fortfarande lägre status. Vi måste visa vad vi kan och vi måste visa vilket jäkla arbete vi gör i förskolan. Vi måste visa det för barnen och vi måste visa det ute i samhället. Och vi måste lyfta fram den här varför-kunskapen.

Så vad kan skolan lära av oss och hur kan vi bli bättre inom förskolan? I förskolan måste vi till exempel få barnen att tro på sig själva och den kunskap de faktiskt redan har, säger Eva Lindström.

– Jag hade nyligen en diskussion med ett barn som ska börja skolan i höst. Han sa att han ville lära sig matte, och jag svarade att: ”Men du kan ju redan jättemycket matte för det ser jag ju när du bygger och ritar till exempel”. Men det här barnet menade ju något annat, han sa att han ville lära sig 2+2 och sånt man lär sig i skolan. Jag tycker att vi måste bli bättre på att berätta för dem vad de kan. Har vi misslyckats med att berätta för barnen hur bra de faktiskt är?

Linda Johansson avslutar:

– Skolan kan bli bättre på att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som barnen har med sig. Men vi behöver bli bättre på att samarbeta med skolan.

Lyssna på Förskolan här!