Podcast: Hur ska vi jobba med lärplattorna i förskolan?

Varför ska vi jobba med iPads i förskolan? Förskollärarna Eva Lindström, Fredrik Kahn och Linda Johansson diskuterar för - och nackdelar med digitala verktyg.

Använder vi digitala verktyg på fel sätt? Eva Lindström förklarar varför hon tycker att förskolan borde vara en iPad-fri-zon.

I nya avsnittet av Förskolan diskuterar vi digitala hjälpmedel. I läroplanen står det att vi ska arbeta mot ”adekvat digital kompetens”. Men Eva är en motståndare till iPads i förskolan.

– De kallas lärplattor men jag vill ifrågasätta vad barnen faktiskt lär sig. Jag tycker att paddorna ska bort från förskolan! Låt trötta småbarnsföräldrar ge en iPad till sina barn på kvällen när de är hemma och står och lagar mat. Men vi behöver inte vara en del av det. Skulle inte förskolan kunna vara en fredad zon?

Det som provocerar Eva mest är när personal använder iPad i förskolan för att spela upp musik, titta på film eller använder paddan för att läsa saga.

– Min dotter gick på en förskola där de tittade på film varje dag efter lunch för att personalen skulle få rast. Det är helt orimligt! Jag tycker inte om när jag känner att paddorna tar min uppgift. Om det är så att vi använder paddorna för att vi vuxna inte räcker till och inte hinner läsa sagor för barnen så har vi ett jätteproblem, säger hon.

Både Fredrik Kahn och Linda Johansson nyanserar debatten och ser flera konkreta fördelar med iPads, till exempel att barnen kan ta bilder, dokumentera, göra egna filmer, projicera och skapa som aktiva producenter i stället för att använda paddan som passiva konsumenter.

– Det är ju inte iPadens fel om den används på ett dåligt sätt. Den är ju ett jättebra digitalt verktyg som vi kan använda på en massa olika sätt. Jag tycker att det är bra att vi har iPads. Vi ska ju vara ett komplement till hemmet. Men vi ska inte vara passiva konsumenter. En vuxen måste vara med och vägleda. ­Men om man använder lärplattor helt oreflekterat och bara sätter dem i händerna på barnen, ja då blir jag också en motståndare, säger Fredrik.

Linda Johansson ser, även hon, flera möjligheter.

– Jag brukar inte använda paddan till att läsa sagor på svenska men jag har barn som talar språk som jag inte behärskar. Då kan iPaden hjälpa mig att läsa en saga på till exempel ukrainska eller på teckenspråk för dem. Det är ju fantastiskt, säger hon.

Lyssna på Förskolan här!