Sök
Publishing-priset logga

Podcast: ”Barnskötarna ska inte göra mitt jobb!”

Förskollärarna Dan Björne, Linda Johansson och Eva Lindström pratar om samarbetet med barnskötarna.

Funkar samarbetet med barnskötarna perfekt eller är det något som skaver?

I nya avsnittet av Förskolan pratar poddpanelen om huruvida barnskötarnas roll är tillräckligt tydlig. Förskolläraren Eva Lindström tycker inte det.

– Jag har träffat många barnskötare som vill göra mitt jobb. De säger att de vill hålla i utvecklingssamtal och ha planeringstid. Men vi har olika utbildning och olika uppdrag. I de bästa arbetslagen jag haft genom åren har det varit väldigt tydliga roller, säger Eva och fortsätter:

– Om man är barnskötare och vill göra lärarens jobb kan man ju faktiskt skola om sig!

Att skola om sig till förskollärare är just vad både Dan Björne och Linda Johansson gjort. De är bägge barnskötare i grunden men arbetar idag som förskollärare. Och de delar inte Evas uppfattning att barnskötarna inte bör göra lärarens jobb.

– Det finns ju olika sorters barnskötare. Har man jobbat som barnskötare länge och är erfaren bör man rimligtvis ta mer plats i verksamheten. Om man ser kompetens inom förskolan bör man ta vara på den, tycker Dan.

Marginaliserade och missnöjda?

Linda Johansson tycker att hon har stor behållning av sin bakgrund som barnskötare och att det är en tillgång att ha två utbildningar i ryggen.

– På barnskötarutbildningen fick jag med mig bra praktisk kunskap om aktiviteter som jag kan göra tillsammans med barnen. På förskollärarutbildningen fick jag kanske lite för lite av just det praktiska, säger hon.

Men är det verkligen många barnskötare som är missnöjda eller är detta en påhittad konflikt?

– Jag har jobbat länge inom förskolan och har sällan träffat förskollärare som säger att de känner sig kränkta och som tycker att man ser ner på dem. Men jag har absolut träffat barnskötare som säger att man ser ner på dem och som känner att de är mindre värda, säger Eva.

– Det finns de som gnäller, men jag tror att det är ett personlighetsdrag och inget som har med yrket att göra, kontrar Linda.

– Barnskötarna nämns ju inte lika frekvent i uppdraget, i läroplanen. Då kanske man känner sig lite marginaliserade, säger Dan.

Stå upp för barnskötarna

Känslorna är starka i poddavsnittet, debatten blir emellanåt hetsig, och Eva Lindström kan inte nog poängtera hur otroligt viktigt hon tycker att det är med tydliga, skilda roller.

– Vi förskollärare har kämpat länge för att höja vår status och då kan man inte bara släppa vårt arbete till andra yrkeskategorier. Om vi ska ha respekt för lärarrollen kan jag inte tillåta att barnskötarna gör mitt jobb. Då skjuter jag ju mig själv i foten! Varför behövs jag ens då? Jag tycker ju att jag står upp för barnskötarna när jag säger att de borde säga nej till att göra vissa saker. Om jag var barnskötare skulle jag aldrig vilja göra förskollärarnas jobb. Vi har ju mycket mer i lön. Man kan vara hur duktig som helst men är man inte lärare så är man inte lärare.

Lyssna på Förskolan här!