Ny bok om hur förskolan ska fungera i framtiden

Christian Eidevald har skrivit boken tillsammans med organisationsforskaren Myrna Palmgren.

När konkurrensen om offentliga medel ökar blir det än viktigare att ha förskolans syfte – kvalitativ utbildning för barnen – i centrum. Forskaren Christian Eidevald har precis kommit ut med en bok om detta, som han skrivit tillsammans med Myrna Palmgren.

Din nya bok är precis klar, vad handlar den om?

– Förskolan kommer att få allt svårare att rekrytera utbildade pedagoger och konkurrensen om finansiering ökar, bland annat med sänkta skatteintäkter och ökade kostnader för sjukvård. I boken identifierar jag och organisationsforskaren Myrna Palmgren vilka förändringar som förskolan behöver göra, men också hur de kan genomföras utifrån forskning om förändringsarbete och kvalitet i förskola.

Boken utgår från ett utvecklingsprojekt. Berätta!

– Vi beskriver ett projekt i Göteborg som vi genomfört tillsammans med sex rektorer och deras stöd från bland annat HR, ekonomi, barnplacering och barnhälsa. Vi har fokuserat på förskolans syfte, som är att bedriva utbildning av hög kvalitet för barnen. Projektet har gett viktiga insikter i hur riskfyllt det är om styrningen riktas mot målarbete som inte självklart stödjer förskolans syfte. Ett exempel är budget i balans. Förskolans mål är inte budget i balans, även om den ekonomiska ramen måste hållas. Hur svårt det än är får vi aldrig tappa fokus på förskolans syfte, även då det uppstår svåra målkonflikter mellan ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.

Eidevalds och Palmgrens nya bok "Förskolan med barnet i centrum – en vision för förändringsarbete och bästa möjliga organisering" är utgiven på Liber.

Ni lyfter vikten av att ha en vision för förskolan och hålla hårt i den. Kan du utveckla det lite?

– Om vi inte ständigt går tillbaka till förskolans syfte finns risk för att mål formuleras och blir styrande i förändringsarbete på sätt som inte leder fram till det övergripande syftet. När vi tvingas göra förändringar behövs en vision som vi brinner för och som ger en riktning mot vad vi vill att förskolan ska ge barnen. Om förändringar inte för oss närmare vår vision ska vi inte genomföra dem. Annars finns risk för att vi kan hamna i ett läge där budgeten är i balans men kvaliteten sjunker. Visionen behövs för att hålla riktningen och inspirationen uppe när vi stöter på svåra utmaningar. 

Lite otippat står det i inledningen att det här är en bok ni egentligen inte vill skriva?

– Helst skulle vi vilja skriva en bok om att det snart kommer mer pengar och fler legitimerade förskollärare, men så ser inte prognosen ut. Vi behöver vara förberedda på vad som kommer, men också fyllas av en framtidstro om att vi även i oönskade förändringar kan fortsätta erbjuda en förskola med bästa möjliga stöd för att varje barn ska utvecklas till den bästa versionen av sig själva. För detta arbete måste vi alla hjälpas åt, och om vi lyckas kan förändringsarbete till och med vara riktigt roligt.

LÄS ÄVEN

Ny podcast: Vilda lekar – var går gränsen?

Forskarens tips för kemi och fysik i förskolan

Eva Lindström: Gör med förskolan som med elen – tokhöj priset!