Sök
Publishing-priset logga

Inget näringskrav på maten i förskolan

Illustration: Pep Boatella

Mat i förskolan är en central del av verksamheten. Ändå finns inga krav på att måltiden i förskolan ska vara näringsriktig.

Sedan 2011 är det lag på att mat i skolan ska vara näringsriktig, men något liknande krav finns inte för måltiderna i förskolan.

Det enda som finns är några allmänna skrivningar som att ”i begreppet omsorg ingår även att barnen serveras måltider. Naturligtvis ska dessa måltider vara varierade och näringsriktiga.”

Måltiden finns även med i förskolans läroplan. Där står det att ”när fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande”.

Vad får maten kosta?

När Livsmedelsverket 2018 frågade huvudmän över hela landet vad maten i förskolan får kosta ville nästan hälften inte svara. I den andra hälften var spännvidden stor. Några procent satsade mindre än 10 kr per förskolebarn och dag, 1 procent betalade över 35 kr/dag. Snittet ligger på 15 kr.

Men att det inte finns något lagkrav betyder inte att den mat som serveras nödvändigtvis är dålig. Sannolikt väljer de flesta förskolor att förhålla sig till Livsmedelsverkets näringsrekommendationer när de planerar sina rätter och menyer. 

Mat i förskolan handlar heller inte bara om att få mättnad, det är även en central del av verksamheten. Livsmedelsverket, som vanligtvis mest intresserar sig för vad vi har på tallriken, pekar ut måltiden som ett utmärkt pedagogiskt verktyg. Enligt dem har bra måltider i förskolan stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande – och att bra måltider ger möjlighet att orka leka och lära.

Vad får maten kosta?

När Livsmedelsverket 2018 frågade huvudmän över hela landet vad maten i förskolan får kosta ville nästan hälften inte svara. I den andra hälften var spännvidden stor. Några procent satsade mindre än 10 kr per förskolebarn och dag, 1 procent betalade över 35 kr/dag. Snittet ligger på 15 kr.