Forskarens tips för kemi och fysik i förskolan

Foto: Getty Images

Under tre år har en forskargrupp följt 140 pedagoger på förskolor i Skåne när de undervisat barnen i kemi och fysik. Projektledaren Andreas Redfors, professor i fysik vid Högskolan Kristian­stad, berättar om bra områden att ta upp.

Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad.

Vilken roll har gruppen haft?

– Vi har studerat samspelet mellan barn och pedagoger, i en kompetensutvecklingsinsats initierad av rektorerna sedan kemi och fysik kommit med i förskolans styrdokument.

Hur lägger man ribban på en rimlig nivå för små barn?

– Koppla till arbetslagets egen uppfattning om ämnena! Vi diskuterade fram förklaringsmodeller som arbetslagen kunde ha i bakhuvudet i arbetet med barnen. Om man är motiverad och bekväm med sin förklaringsmodell kan man egentligen undervisa om vilka fenomen som helst. Det man kan sätta i relation till barnen och deras vardag blir både spännande och intressant. Vi landade i att vattenrening, ljus, friktion och rörelse passade bra, och man ska inte dra sig för att introducera nya naturvetenskapliga ord och begrepp.

Barnen fick använda lera och lego?

– Ja, kopplat till de nya skrivningarna om att använda digitala verktyg. Vi använde stop-motion-animering, barnen fick göra en dockfilm för att återskapa experiment. Med lera och lego animerade de hur vatten avdunstar. Sedan visade de animationen för en pedagog som inte varit med tidigare. Det var spännande att höra hur de förklarade fenomenet och vad de tagit med sig från undervisningen. 

Vad hoppas ni att den här studien ska leda till?

– Nya och utvecklande sätt att arbeta med det här i förskolan. För vår egen del är det ett sätt att i detalj få studera barn och pedagoger i lärandet och barnens sätt att arbeta med abstrakta fenomen.

LÄS ÄVEN

Förskollärare på ständig turné

Vikten av gemenskap i arbetslaget

Planering skapar likvärdighet

Lyssna på Förskolan här!