Djur får oss att må bra

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Att många barn är förtjusta i att umgås med djur är ett välkänt faktum. Skälen är flera och forskning har visat att åtminstone ett är fysiologiskt.

Linda Handlin vid Högskolan i Skövde visade för ett par år sedan i sin doktorsavhandling att nivåerna av ”må bra”-hormonet oxytocin stiger i kroppen när en hundägare klappar sin hund. Den ökade mängden oxytocin gör i sin tur att stresshormonet kortisol minskar. Det får pulsen att gå ner och ger en känsla av välbefinnande och avslappning. Forskning har tidigare visat att samma sak händer när en nyförlöst mamma ammar sitt barn.

– Antagligen har all nära fysisk beröring av någon, djur eller människa, som vi tycker om samma effekt, säger Linda Handlin.

Allt går dock inte att förklara med kemi. Det finns fler orsaker till att barn gillar djur, och många av dem är psykologiska. En sådan orsak kan enligt Mickie Gustafson, som är legitimerad psykolog och arbetar med att utbilda hundägare, vara att många vuxna gillar djur och överför den känslan till barnen.

– Barn är en spegel av oss vuxna. De förstår tidigt att djur är speciella, säger hon och pekar på att barnens, liksom de vuxnas, känslor för djur ser olika ut beroende på vilken kultur de lever i.

Ett annat skäl till att många, både barn och vuxna, är så förtjusta i djur är att djur inte dömer oss, vi behöver inte vara perfekta i vårt umgänge med dem.

– Djur är accepterande och tycker om oss oavsett hur vi är, konstaterar Mickie Gustafson.

Små barn är ofta särskilt förtjusta i små djur.

– Små djur blir mer greppbara för små barn. De kan identifiera sig med dem och fascineras av att någon till och med är mindre än dem själva, säger Mickie Gustafson.

Att djur dessutom ofta är mjuka och gosiga och, inte minst, precis som barnen själva lekfulla och därför roliga att både titta på och leka med, är andra psykologiska förklaringar till att barn gillar djur.

– Vi blir glada av djur. Deras upptåg väcker många skratt, och det är lätt att identifiera sig med deras livsglädje och energi, säger Mickie Gustafson.

Umgänget med djur kan ge många positiva effekter för ett barn utöver det rent fysiska välbefinnandet.

– Djur kan utveckla barnens empatiska förmåga. Djur kan inte sätta ord på sina behov så barn som umgås med djur lär sig vara uppmärksamma och lyhörda för andras behov och känslor. I bästa fall lär de sig också att ibland stå tillbaka för någon annans behov och att inte alltid vara egoistiska, säger Mickie Gustafson.

Men för att umgänget med djur ska få alla dessa positiva effekter krävs att barnen har en vuxen handledare som visar dem hur de ska bete sig tillsammans med djur. Annars finns det risk att barnen bara ser djuren som leksaker och inte förstår att behandla dem rätt.

– Det bästa är att inte ge så många muntliga tillrättavisanden utan att själv agera på rätt sätt så att barnen får en positiv förebild. Barn gör ju som bekant som vi gör, inte som vi säger, konstaterar Mickie Gustafson.

Om man vill använda djur i en pedagogisk verksamhet bör man också fundera på vilken effekt man är ute efter och välja ett djur efter det. Till exempel kan djurets storlek ha betydelse. Något som Mickie Gustafsons erfarenheter från när hon arbetade på en montessoriskola kan vara ett exempel på. Två olika hundar, en liten och en stor, turades om att vara med henne på skolan. Den lilla hunden krävde mer passning av personalen eftersom det var större risk att barnen, av okunskap, skadade den, men tog samtidigt fram en mjukare sida hos pojkarna än vad den stora hunden gjorde.

– På flickornas beteende märktes ingen skillnad, men hos pojkarna förstärkte den lilla hunden andra sidor än vad den stora gjorde. Den lilla gjorde dem mer försiktiga och kramiga, berättar Mickie Gustafson.

Effekterna av att umgås med djur kan alltså vara mycket positiva för barn – om de har duktiga handledare som genom sitt eget sätt att umgås med djuren kan lära dem hur man gör. Men alla barn kan inte umgås nära med djur, många är i dag allergiska och blir sjuka av närkontakt med djur. Är det då helt kört för dem, kan man undra.

– Nej, absolut inte. Umgänge med djur kan vara en genväg, men är inte avgörande för att barn ska må bra och lära sig visa hänsyn och känna empati, säger Micki Gustafson.

Till exempel kan även fysisk närhet med nära och kära höja oxytocinhalten i blodet och förmågor som att visa hänsyn, känna empati och vara lyhörd kan övas i samspelet med andra barn. Dessutom ska man komma ihåg att även om att det inte är lämpligt att barn som är allergiska har en egen hund sovandes i sängen varje natt, är få så allergiska att de inte då och då kan umgås en stund med ett djur utomhus. Allt umgänge med djur måste inte heller innebära fysisk kontakt. Det går ju bra att läsa, och lära, om djur och studera dem utan att hålla i dem eller klappa dem.

Något som även kan fungera bra för barn som är rädda för djur, för sådana barn finns också, det ska man inte glömma bort.

– Rädsla beror ofta på okunskap, vi människor är rädda för det okända. Barn som är rädda för djur har ofta någon vuxen i sin närhet som är rädd. Det är sällan ett barn som är rädd själv har blivit skrämd eller biten, säger Mickie Gustafson.

Hon menar att det därför är väldigt vikt-igt hur vuxna som arbetar med barn beter sig när de är i närheten av djur tillsammans med barnen. Är den vuxne rädd är det viktigt att inte visa det för barnen och på så sätt överföra sin rädsla. Problemet är att barn är nästan lika bra som djur på att avläsa kroppsspråk som avslöjar det som de vuxna försöker dölja.

Mickie Gustafson rekommenderar därför att den som arbetar med barn, och har någon fobi som han eller hon riskerar att föra vidare till barnen, söker professionell hjälp för att bli av med sin rädsla.