Boktips: Föräldrasamverkan, skrivutveckling och hållbarhetsarbete

Ur bokfloden har vi fiskat upp fem nya, användbara fackböcker och tre inspirerande handarbetsböcker.

Involvera barnen i hållbarhetsarbetet

Hållbar utbildning för hållbar utveckling av Per Dahlbeck, Fredrik Håkansson och Pär Widén (Student­litteratur)

Bokens utgångspunkt är att involvera barn och unga i utmaningarna som vi alla står inför för att nå målen i Agenda 2030. Om barn blir delaktiga och deras röster tas på allvar kan de utveckla förmågor och förhållningssätt för att bli aktiva demokratiska medborgare. Enligt författarna är en berörande och utmanande undervisning en förutsättning för ett hållbart lärande. Här presenteras teorier och praktiska exempel från förskola och skola. Läs om att organisera för ett lärande för hållbar utveckling, hitta en brinnande frågeställning, riktiga utmaningar och riktiga mottagare, etisk och empatisk fostran och när barn blir inbjudna till medborgardialog. Författarnas förhoppning är att boken ska inspirera till att kicka igång diskussioner och utveckling av den egna praktiken för att arbeta övergripande och tematiskt med hållbar utveckling i förskola, fritidshem och skola.

Konkret om aktionsforskning

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling av Ulrika Bergmark och Sara Viklund (Student­litteratur)

Den här boken är tänkt att fungera som en guide för verksamma lärare i alla stadier – från förskolan till vuxen-utbildningen – som vill genomföra en aktionsforskningsprocess i den egna undervisningen. Här beskrivs hela processen konkret från uppstart och planering, metoder för dokumentation och analys, olika samtalsmodeller, hur barn och elever kan vara delaktiga i processen, handledning och handledarrollen, teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och undervisning och betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion och lärande. Praktiska metodavsnitt varvas med teori. Författarna vill belysa hur lärare med stöd av rektorer kan arbeta med aktionsforskning för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Hem och förskola i samarbete

Föräldra­s­amverkan i förskolan av Anna Hellberg Björklund (Gothia)

Författaren, som är psykolog, beskriver här hur man kan lägga grunden för en god föräldrasamverkan i förskolan – genom att reflektera över kommunikation, bemötande och relationer. Samverkan med föräldrarna är ett uppdrag i läroplanen. I vardagsnära exempel får vi följa fyra barn och deras vårdnadshavare i kontakten med förskolans pedagoger. Bokens kapitel tar upp roller och gränser, introduktion, forum för samverkan, utvecklingssamtal, skriftlig kommunikation, utmanande samtal, på väg mot förskoleklass, föräldrar som inte pratar svenska och samverkan med familjer i kris. Varje kapitel avslutas med övningar och diskussionsfrågor att jobba tillsammans med i arbetslaget.

Om barns sexualitet

Värt att veta om barns sexualitet och integritet av Ellinor Isfors (Natur & Kultur)

Hur begränsar man ett olämpligt beteende utan att väcka skamkänslor hos barnet? Var går gränserna mellan vanliga beteenden och beteenden som bör väcka vår oro? Hur svarar man bäst på barnens frågor? Hur kan man stärka barns integritet? Hur kan man jobba för att få ett öppet klimat och samtal om kroppen, kön, kärlek och relationer i förskolan? I den här pocketboken lyfts ämnen som barns integritet och sexualitet, synen på barns sexualitet genom tiderna, onani, samtal med föräldrar, sexuella övergrepp och integritetsarbetet i förskolan. Gott om vardagsexempel att diskutera och reflektionsfrågor att jobba vidare med. Författaren är sexualupplysare och psykolog.

Elevers skrivutveckling – allas ansvar

Skriva för livet – explicit skriv­undervisning i F–6 och fritidshem av Maria Heimer (Studentlitteratur)

En framgångsfaktor för att utveckla elevers skrivkunnighet är att de får skriva ofta. Om förskoleklass, fritidshem och skola samarbetar kring elevernas skrivande kan de ges ökade möjligheter till fler timmars skrivträning. Att få utveckla ett funktionellt skriftspråk är en nyckelkompetens och en demokratisk rättighet. Maria Heimer visar hur förskoleklass, grundskola och fritidshem tillsammans kan undervisa eleverna genom att ge stöd och handledning i skrivandets alla faser. Här finns konkreta exempel på hur skrivande och läsande kan kombineras i undervisningen. Boken baseras på forskning och praktisk erfarenhet. Läs om skriftspråksutveckling, skrivundervisning, digitalt och analogt skrivande, kamratrespons, genrepedagogik, språkriktighet och processkrivande. Författaren är lärare och prisbelönad skolbibliotekarie med läsfrämjande fokus.

Tre böcker om pyssel

Sticka, sy och skapa – kreativa projekt i naturliga material
Erika Åberg (Semic)

Handgjorda och hållbara projekt du gör av återbruk, material du redan har hemma eller finner i naturen. Lär dig färga garn, göra enkla tygtryck, vika askar, fläta stjärnor, sy en korg och tillverka festliga girlanger.

Virkade vänner: serietidningsfigurer, filmhjältar och andra välkända figurer att virka
Sophie Kirschbaum (Legind A/S)

Virka kända figurer från barnfilmer och tecknade serier – Miffy, Dumbo, Minioner och Pikachu. Innehåller 23 olika mönsterbeskrivningar och en grundläggande virkskola som fungerar fint för nybörjaren.

Julprassel och decembermys
Helena Lyth (Roos Tegner)

Julen passerade nyss, men den återkommer ju varje år. I den här boken bjuder ”DIY-profilen” Helena Lyth på julfest extra allt. Julpyssel för stora och små med tydliga steg-för-steginstruktioner. Återbrukstips av gamla prylar, roliga paketinslagningsidéer, lekar, julkort, kransar och recept på julgott.

LÄS ÄVEN

Stenkula: Nu är det tid för förskollärarna att välja chef!

Forskarens tips för kemi och fysik i förskolan

Förskollärare på ständig turné

a på Förskolan här!