Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson vill med sin bok lära pedagoger mer om ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Din nya bok är klar, vad handlar den om?
– Boken handlar precis om det som titeln vill säga, alltså ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan, och om vikten av att vi som pedagoger försöker förstå barnet och dess behov för att kunna bemöta på ett sätt som främjar och möjliggör barnets positiva utveckling. 

Hur har du lagt upp bokens innehåll?
– I de två första kapitlen lyfter jag alla barns rätt till utbildning, undervisning och stöd. Jag ger läsaren en bild av hur specialpedagogik med anpassningar, stödinsatser och förhållningssätt kan vara bra för alla barn, men samtidigt vara en avgörande förutsättning för några av våra barn. Därifrån fortsätter jag med att lyfta pedagogen som en viktig vuxen i mötet med alla barn. Jag säger ofta att utan kloka, varma och lyhörda pedagoger fungerar inte andra verktyg som TAKK och visuella stöd. Sen finns här generöst med exempel från förskolans vardag som kopplar ihop teori och strategier med praktik. 

Du nämner två saker du ständigt återkommer till i ditt yrke – att möta alla barn och förståelse.
– Som specialpedagog möter jag ofta dilemmat ”Ja, men alla de andra då?” Det handlar då om att pedagoger upplever att de anpassningar som man vet att ett eller flera barn behöver krockar med den undervisning man tänkt sig för sin barngrupp. Jag menar att det inte behöver vara en motsättning mellan enskilda barns och gruppens behov, därför betonar jag alla barn i betydelsen varje barn och där krokar förståelsen i. För när vi kan se och förstå barns behov och också se vad som ligger bakom barns beteende kan vi bli skickligare på att se möjligheter och skapa en mer tillgänglig förskola med en mer varierad undervisning. 

Ett kapitel tar upp pedagogers bemötande och syn på barnet. Kan du utveckla!
– Jag tror att de flesta pedagoger håller med mig om att synsätt och förhållningssätt påverkar vårt bemötande. Samtidigt vet jag att både tankar och känslor kommer fort och att vi ofta agerar utifrån vår ”autopilot”. Därför vill jag öka pedagogens medvetenhet om vilka glasögon man har på sig och ställer frågorna ”Vilket barn ser du? Vem blir barnet genom dina ögon?” Här gäller det att man kan ta på sig de utvecklingsfrämjande glasögonen och aktivt ta ansvar för ett gott samspel och bemötande av barnet. 

Hur var själva skrivarbetet?
– Skrivprocessen har varit så lärorik och rolig! Jag hoppas innehållet ska väcka pedagogers lust och nyfikenhet till förändring.

Maria Ohlssons bok Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier är utgiven av Studentlitteratur.

LÄS ÄVEN

Fråga facket: Finns riktlinjer om solskydd och solkräm?

Erik Stenkula: Bekräfta oss, då lyfter vi!

Naturvetenskap utomhus – förskolan som jobbar med universitetet

Lyssna på Förskolan här!