Aktuella fackböcker för förskollärare

Böcker som på olika sätt förhoppningsvis kan inspirera dig i ditt jobb.

Vi tipsar om åtta böcker som rör allt ifrån hållbar utveckling till att titta på konst med barn.

Nyfiket om kemi, fysik och teknik

Att upptäcka naturvetenskap i förskolan av Lisa Dessborn, Marie Fridberg och Susanne Thulin (Student­litteratur)

Månen som reflex, ljud och vibrationer, fossiljakt med karta ... Här utgår varje kapitel från barnens upplevelser av spännande vardagsupptäckter och deras frågor och förståelser för olika naturvetenskapliga fenomen. Boken täcker tio övergripande naturvetenskapliga teman inom ämnena kemi, fysik, ekologi, mikrobiologi, geovetenskap och teknik. Här beskrivs aktiviteter, undersökningar och produktiva frågor som hjälper barnen att utveckla sina resonemang, vidga perspektiven och öka deras förståelse för naturvetenskap. För att du som pedagog ska få möjlighet att fördjupa dig i ämnena och utveckla din naturvetenskapliga kompetens finns faktarutor med vetenskapliga förklaringar till de olika fenomen som undersöks.

Kunskap om utsatta barn

När små barn far illa av Björn Tingberg (Gothia)

Det här är en faktabok om våldsutsatthet hos barn 0–6 år. Att små barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse kan vara svårt att upptäcka. Här ges kunskap om riskfaktorer och olika tecken på våld eller annan utsatthet. Bokens kapitel beskriver vad våld är, konsekvenser av våld, anmälningsskyldighet, att prata med barn, hjälp vid våld i familjen och olika nivåer av stödinsatser. ”Det är viktigt att alla som möter barn i sin profession förstår när något inte står rätt till och vet hur de sedan ska agera”, säger Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut. Vänder sig till öppna förskolan, förskolan och barnhälsovården.

Lär med hjälp av dans

Dans som undervisning – teori och metod av Paul Moerman (Student­litteratur)

”Barn och även vuxna borde få fler tillfällen att dansa i sin utbildning”, säger Paul Moerman. Värm upp kroppsdel efter kroppsdel, smyg, stampa, galoppera och dansa sedan genom alfabetet. Träna geometri med hjälp av dansen – cirkeln, ellipsen, rektangeln, kvadraten och triangeln. Lär om vatten, luft och rymden via rörelseövningar. I bokens första del beskrivs dansens byggstenar, att undervisa i dans och en kunskapsteoretisk ram sätts upp. I del två presenteras ett hundratal lektionsupplägg med konkreta exempel på dansmoment. Som att stampa takter och göra fruktmos, fåglarnas dans, vattenkretsloppsdanser och rörelsestafett. Boken vänder sig till lärare i förskola, fritidshem, grundskola och anpassad skola som vill utveckla sin undervisning i dans, språk, matematik och naturkunskap.

Inspiration för att utveckla undervisningen

Nya perspektiv på lärande – kognitionsvetenskap för lärare av Alva Appelgren (Liber)

Här tittar vi på fyra olika villkor för lärande: Arv och miljö, Motivation, Återkoppling och Minnet. Utifrån genetisk forskning och kognitionsvetenskap kopplas de ihop med lärandeteorier i svensk utbildning. Här ges även inspirerande förslag på hur du kan använda forskningsresultaten i din egen undervisning. Läs om att stötta elevers driv och intressen, lär med hjälp av alla sinnen, inre och yttre återkoppling, att bemöta rädslor och låga förväntningar. ”Min förhoppning är att du som lärare här får ta del av forskning som kan utveckla din undervisning”, säger författaren. Boken vänder sig till förskollärare och lärare.

Lär om hållbar utveckling via magen

Lärande för hållbar utveckling – börja med maten av Johanna Björklund (Student­litteratur)

Mat och måltider är en perfekt utgångspunkt i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Boken tar avstamp i måltiderna i förskola och skola, vilket ger barnen konkreta uppgifter att arbeta med för att lära om de globala hållbarhetsperspektiven. Läs om de svenska miljömålen, livsmedelssystem, ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald, maten och sötvattnet, mat för en rättvis värld, mat för hälsa, världens markanvändning samt framtidens måltider och matproduktion. Förhoppningen är att rusta barnen i förskolan och grundskolan med förståelse och handlingskompetens för en hållbar utveckling. 

Tre böcker om konst

Konstigare – om konst och kreativitet för barn och vuxna
Kristina Bexelius (red) (House of Amalou)

Möt femton konstnärer som uttrycker sin kreativitet med hjälp av färg, lera, garn, blommor, sprayburkar, nål och tråd. Boken har ett härligt jätteformat och är en uppföljare till ”Konstigt – en bok om konst för barn och vuxna”.

Akvarell med kreativa blandtekniker
Ana Victoria Calderón (Tukan förlag)

En lite annorlunda akvarellbok som, förutom att lära ut grunderna steg för steg, tipsar om hur du kan experimentera med salt, kaffe, blekmedel, rengöringssprit, metallicfärger och maskeringsvätska för att åstadkomma spännande effekter.

Spana på konst: 20 konstverk för unga och gamla 
Sofi Hjort (Ordalaget)

Sofi Hjort, konstvetare och museipedagog, har valt ut 20 olika konstverk från 1591 fram till 2016. Verken presenteras i sin helhet och i detaljbilder. Vem tittar ut genom fönstret? Ser du spegeln? Hur känns stämningen i bilden?

LÄS ÄVEN

Knepet för att få högre lön – men systemet tar vårt samvete som gisslan

Podcast: Så hanterar vi etisk stress

Högläsning: låt barnen känna längtan

Lindström: ”För många dåliga vuxna, så vi måste vara bra”