Kommun måste ersätta diskriminerat barn i förskolan

Tre och ett halvt år tog det för kommunen att handikappanpassa toalettrummet på förskolan.

Ett barn i rullstol behövde anpassningar på förskolan men kommunen vidtog inte tillräckliga åtgärder. Efter en överenskommelse med DO har de nu gått med på att betala ersättning till flickan som diskriminerats.

Flickan har en muskelsjukdom och använder rullstol, men på förskolan i Mellansverige blev det problem redan från början. Inga anpassningar hade gjorts. Bland annat fick rullstolen inte plats i toalettrummet, och varken toalettstol eller trösklar hade anpassats. Flickan kunde därmed varken förflytta sig eller sköta sin hygien på samma villkor som övriga förskolebarn.

Först ett år senare, i mars 2019, meddelade kommunen att de skulle åtgärda problemen. Men arbetet drog ut på tiden, och inte förrän i september 2021 var anpassningarna helt färdiga.

Att i sin utbildningsmiljö inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien är ett allvarligt problem.

– Människor med funktionsnedsättningar möter svårigheter i samhället under hela sin livstid, först som barn och därefter som vuxna. Att i sin utbildningsmiljö inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien är ett allvarligt problem, uttalade sig diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande från DO tidigare i år.

Efter att DO åtog sig fallet konstaterades efter en utredning att kommunen inte hade vidtagit sådana åtgärder som var skäliga att kräva. DO ansåg att kommunen diskriminerat flickan i form av bristande tillgänglighet och krävde i början av året att kommunen skulle betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan.

Sedan dess har parterna träffats för förlikningsdiskussioner och DO meddelade nyligen att de nått en överenskommelse. Flickan betalas nu ersättning för den diskrimineringen hon utsatts för. 

Enligt DO innebär bristande tillgänglighet att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

LÄS ÄVEN

Ge tid för sång- och danslekar – viktigare än man kanske tror

Sätter ni stopp för barnens krigslekar? Gör inte det!

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

Lyssna på Förskolan här!