Sök

Så undviker du app-träsket

Susanne Kjällander, vars avhandling fokuserar på lärande i digitala miljöer, är övertygad om att man ska jobba med digitala verktyg i förskolan.
– Men digitaliseringen måste ske på vetenskaplig grund.

Vilka råd vill du ge förskollärare?

– Det digitala ska inte användas i stället för fysiska verktyg utan tillsammans med.

Susanne Kjällander, Filosofie doktor, avhandling om lärande i digitala miljöer, Stockholms universitet.

Hur ska de sätta i gång?

– Barnen i förskolan ska använda digitala verktyg för att få en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Det duger alldeles utmärkt att man provar sig fram med pedagogisk dokumentation med hjälp av digitalkamera, gör filmer med en filmkamera eller spelar ett mattespel på plattan.

– Ett tips är att börja i det man själv tycker är roligt. Har du talang i musik så kan det vara bra att ladda ner en musikapp och börja skapa musik. Och låt alltid barnen arbeta i grupp – det kollaborativa och sociala som är så viktigt i förskolan får inte komma på undantag.

Under ett seminarium på bokmässan varnade du för app-träsket, vad menade du med det?

– Forskning visar att det är de genomtänkta aktiviteterna med digitala verktyg som ger bäst resultat. Det betyder att förskolläraren bör lära sig vilken hård- och mjukvara som är bra och det handlar också om att veta när man inte ska använda digitala verktyg. Sök appar för specifika ändamål via sökverktyg på internet, som via Skolappar eller Pappas appar. Vill du vara på den säkra sidan kan du börja med forskningsutvecklade appar utan kommersiella inslag, till exempel Tripp trapp träd, som UR skapat utifrån min forskning för förskoledidaktiska sammanhang. Den finns gratis tillgänglig och används mycket på förskolor.

– Tänk till sist på att det inte är plattor eller skärmar som blivit obligatoriska i förskolan – digitalisering är så mycket mer. Att projicera en film från barriärrevet på golv, vägar och tak för att utforska, leka och lära i en undervattensvärld kan vara toppen.