Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Förskoleupproret: Har Folkhälsomyndigheten verkligen barns bästa i fokus?

Ledningsgruppen i Förskoleupproret: Annette Nord, Katrin Nörthen, Anki Jansson, Annika Järking, Monica Lindström och Diana Hall.

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för förskolan kommer precis som de tidigare att tolkas godtyckligt och skapa konflikter mellan vuxna i stället för en rofylld verksamhet för barnen. Det menar ledningen för organisationen Förskoleupproret.

Från den 1 november gäller Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för förskolan.

Och man har inte lärt sig någonting. Konflikt mellan vårdnadshavare och förskolepersonal beror inte på att barnen får komma tillbaka feberfritt, utan på otydliga riktlinjer som är tolkningsbara. Och nu är det ett dygns feberfritt som gäller. Från när beräknar man det? Retorisk fråga. Men risken finns att det kan bli väldigt godtyckligt.

Barn kan var sjuka utan feber. De kan vara förkylda utan feber. De kan vara hängiga utan feber. Men nu får vi alltså tugga i oss att bara barnen har varit feberfria ett dygn kan de komma tillbaka till förskolan.

Bakslaget kommer inte låta vänta på sig. Konflikter kommer bli än större när vi måste ringa och be vårdnadshavarna komma och hämta strax efter lämning.

Vi frågar oss: för vems skull? Inte alls för barnens skull. Det finns inget barnperspektiv i denna så kallade riktlinje: ”Det gäller inte minst möjligheten för barn att vara i förskolan och skolan, dessa miljöer spelar en viktig roll för barnens utveckling och välbefinnande.” Barns utveckling och välbefinnande? Om det är vad man menar ska väl ändå barnen vara friska när de kommer tillbaka: ”Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.” (Artikel 3 i FN:s barnkonvention.)

Det är när barn är friska som de upplever välbefinnande och kan vara bland >18 andra barn, leka, lära och klättra i skogen. Att komma tillbaka till förskolan feberfri men med snuva, därmed vara täppt och ha ett orkeslöst allmäntillstånd är ingen hit alls för barn. Och det lär de göra om vi nu fokuserar enbart på feber. Bakslaget kommer inte låta vänta på sig. Konflikter kommer bli än större när vi måste ringa och be vårdnadshavarna komma och hämta strax efter lämning. Varför? Jo, för att barnet är feberfritt, visserligen, men otröstligt och utan möjlighet att orka med verksamheten. 

Ska vi verkligen tillbaka till denna respektlösa syn på barn och barns välbefinnande?

Vi betackar oss. 

  • Vi vill har tydlighet i vad som gäller så förskollärare, barnskötare och vårdnadshavare slipper tolka. 
  • Vi vill ha friska barn på förskolan oavsett feber eller inte.

Det är när barnen är friska de får det allra bästa av förskolan där också förskollärare och barnskötare håller sig på plats. Det är kontinuitet som ger trygghet och utrymme för lärande. 

”Man har rätt att vara sjuk”, som ett barn, 5 år, sa med klar stämma när vi resonerade kring barns rättigheter. Med andra ord, man har rätt att vara hemma tills man är frisk. 

Och det är helt i enlighet med Barnkonventionens artikel 24: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.” 

Märk: ”… bästa möjliga hälsa”!

Annette Nord, Katrin Nörthen, Anki Jansson, Annika Järking, Monica Lindström, Diana Hall (Förskoleupprorets ledningsgrupp)

 

LÄS ÄVEN

FHM:s nya riktlinjer – detta gäller för skolan från 1 november

Eva Lindström: Ge oss inte skit, ge oss respekt

Så fick förskolan bidrag för hållbart slöjdarbete

Lyssna på Förskolan här!