Sök

Stockholms förskolor i krisens centrum

Förskollärare som är osäkra kring hur de ska hantera myndighetens riktlinjer kring coronasmitta är ett vanligt bekymmer, enligt Lärarförbundet. Nu finns det dock handsprit igen efter att vården i ett skede behövde länsa förskollorna. Foto: iStock

Stockholm är hårt drabbat av coronaviruset, och stadens förskolor får bidra med kollegor till mer behövande verksamheter. Samtidigt får personalen som är kvar kämpa med vårdnadshavare som vill kringgå nolltoleransen mot sjuka barn.

Coronasmittan har fortfarande huvudstaden i ett hårt grepp. Många arbetar hemifrån och försöker i möjligaste mån följa reglerna om social distansering. Men de som arbetar på stadens förskolor har som bekant inte den möjligheten. Just frågor om hur man på förskolan ska hantera myndigheternas riktlinjer är vanligt förekommande från dem som hör av sig till de fackliga representanterna.

– Vi tar emot många mejl och samtal från våra medlemmar, och det här är det man är mest orolig för, säger Anna Bäck, förskollärare och huvudskyddsombud i Lärarförbundet.

Anna Bäck, förskollärare och huvudskyddsombud i Lärarförbundet.

För att underlätta social distansering har Stockholms stad infört riktlinjer för förskolorna som säger att man ska vara utomhus så mycket som möjligt. För förskolor med små gårdar innebär det ofta att man får ta sig till närliggande parker i stället. Där är dock tillgång på tvättmöjligheter begränsad och tillgång på handsprit blir därför extra viktig.

– Nu finns det handsprit på förskolorna igen, men under ett kort tag tidigare prioriterade stadsdelarna äldreomsorg och hemtjänst och tvingades de ta all handsprit från förskolorna till dessa verksamheter, och det skapade extra oro, säger Anna Bäck.

Menar du att de stövlade in på avdelningarna och hämtade handspriten?

– Ja det gjorde de faktiskt, de tog även öppnade, halvtomma flaskor eftersom de var i ett sådant läge att de behövde prioritera mellan verksamheterna, säger Anna Bäck.

Kompetensinventering och framflyttad inskolning

Stockholms stad har även genomfört en kompetensinventering för att se om det finns personal inom förskolan som har någon form av vårdutbildning. Detta för att kunna flytta personal till äldreomsorg och hemtjänst när det behövs.

– Det sker än så länge på frivillig basis för våra medlemsgrupper, som det ser ut i dag kan man kan inte flytta någon som inte vill det. Det kan dock ske om ett krislägesavtal skulle aktiveras, men dit har vi inte kommit. Hittills har ett tiotal inom staden frivilligt flyttat på sig, säger Anna Bäck.

Ett stort problem, i vissa stadsdelar, är att vårdnadshavare lämnar sina sjuka barn till förskolan trots att barnen ska stanna hemma vid minsta symtom.

– Förskollärarna får sedan stå där och ta diskussionen vilket naturligtvis är stressande, säger Anna Bäck och betonar vikten av tydlighet när det gäller nolltoleransen.  

En annan sak som väcker oro i dessa tider är inskolning av nya barn. Med vårdnadshavare på plats på förskolan blir gruppen större än vanligt och risken för smittspridning ökar.

– Vad jag har förstått får vårdnadshavare nu möjlighet att behålla sin plats men börja först efter sommaren i stället, men jag är inte säker på att det ser ut så i alla stadsdelar, säger Anna Bäck.

Tydlig info viktigast

Anna Bäck betonar vikten av kontinuerlig och relevant information för att stilla den värsta oron. Både från fackligt håll centralt men även ute i stadsdelarna, och att det finns ett tydligt informationsflöde ut till verksamheterna även från arbetsgivaren, att personalen som finns i barngrupperna varje dag vet hur de ska agera och att de har stöd från ledningshåll. 

– Jag förstår oron ute på förskolorna på alla sätt, och därför är det viktigt att de vet att vi finns här och tar hand om deras frågor och att vi lyfter dem på alla nivåer, säger Anna Bäck och tillägger att den föränderliga situation vi lever i innebär att förskollärare dagligen måste tänka om utifrån det aktuella läget.

– Och ändå bedriver de en fin verksamhet. Det tycker jag är otroligt professionellt, säger hon.