Sök
Publishing-priset logga

Ny undersökning: Stor covid-oro bland förskollärare

Utöver en stor rädsla för att bli smittad oroar sig 78 procent av förskollärarna för att arbetsbelastningen ligger på en hög eller rentav extremt hög nivå. ”Företagshälsovård måste kopplas in för att få stopp på en osund arbetsmiljö så snart som möjligt”, säger Lärarförbundets Pia Rizell.

Inte ens hälften av landets förskollärare ges möjlighet att utföra planeringsarbete på distans, trots att det rekommenderas. Det visar en färsk rapport från Lärarförbundet.

LÄSTIPS Lindström: Hur kan jag skydda mig mot fjällen?

Ännu en gång har Lärarförbundet studerat pandemins effekter när det gäller alla de som arbetar på landets skolor och förskolor. Av rapporten framgår bland annat att det skiljer sig stort huruvida man har möjlighet att arbeta på valfri plats med uppgifter som inte kräver att man är på sitt arbete. I grundskolan och inom vuxenutbildningen svarar 68–88 procent ja på den frågan. De som arbetar på förskola har däremot har inte samma förutsättningar.

”Det är ofattbart”

I förskolan uppger endast 45 procent att de har möjlighet att förlägga sitt planeringsarbete och liknande utanför arbetsplatsen. Ett skyddsombud som besvarat enkäten påpekade i en kommentar vikten av att få ledningen att förstå att även personal i förskolan klarar av att ha digitala möten hemifrån; ”I dag sitter arbetslagen hopträngda framför en dator på varje avdelning. Så nära är jag aldrig kollegorna annars”.

– Det är ofattbart att arbetsgivare ett år in i pandemin inte har tagit till sig att möten ska ske digitalt. Dessa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har funnits med sedan pandemin började. Arbetsgivare måste värna om medarbetarnas hälsa, säger Pia Rizell, ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i förskolans referensorgan.

LYSSNINGSTIPS Podcast: ”Barnskötarna ska inte göra mitt jobb!”

3 av 10 har nödvändiga åtgärder

Av rapporten framgår även att många förskolor och skolor har svårt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, endast tre av tio håller med om att arbetsgivaren har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

Det finns också en stor oro, både i skolan och förskolan, att bli smittad av covid-19 på arbetsplatsen och sedan föra smittan vidare till nära och kära. Ett annat orosmoment är arbetsbelastningen. På frågan om hur situationen varit de senaste två veckorna svarar 78 procent av förskollärarna att arbetsbelastningen ligger på en hög, eller extremt hög nivå.

– Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå för förskollärare. Det är oerhört viktigt att företagshälsovård kopplas in för att få stopp på en osund arbetsmiljö så snart som möjligt. Förskollärares uppdrag måste vara hållbart, säger Pia Rizell.  

Om undersökningen

Rapporten ”Arbetsbelastning, smittspridning och oro – en nulägesrapport från svenska skolor” bygger på två enkätundersökningar. Den ena gick till Lärarförbundets medlemspanel med 2 247 svar, och den andra via webben till Lärarförbundets ombud (både arbetsplatsombud och skyddsombud) med cirka 3 000 svar.

LÄS ÄVEN

Lindström: Nej, vi gnäller inte - vi bryr oss

Förskollärare – har du rätt lön?

Podcast: ”Bort med samlingen!”