Sök

Lindesbergs förskolor avvisar sjuka vårdnadshavare

Hagabacken och 16 andra kommunala förskolor i Lindesberg har infört tuffare lämningsregler för förskolebarn än de Folkhälsomyndigheten förespråkar.

För att minska risken för smittspridning ska alla som lämnar eller hämtar ett barn på förskolor i Lindesbergs kommun vara friska.

Läs även Efter Lärarförbundets krav: Covid-sjukas barn ska stanna hemma

– Vårdnadshavarna har visat stor förståelse för beslutet. Det har inte blivit några protester eller stormar i sociala medier över detta, säger Kristina Öhrn verksamhetschef för de 17 kommunala förskolorna i kommunen.

Lindesbergs kommun var bland de första i landet att införa tuffare regler för hämning och lämning av barn än de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger. Symptomfria barn är välkomna till förskolan även om en vårdnadshavare är sjuk i covid-19.

Tydlig linje

MEN: Den som har covid-19 får inte lämna eller hämta det symptomfria barnet på förskolan. Anledningen:

– Det är svårt att hålla lämpligt avstånd till en smittad vuxen som lämnar över ett litet barn. Ett tag var vi inne på att göra skillnad på sjuka vårdnadshavare som lämnar riktigt små barn och de som lämnar större barn, barn som själva kan springa sista biten fram till personalen vid överlämning. Men beslutet landade i en regel som gäller alla, det ger tydlighet, säger Kristina Öhrn.

Kristina Öhrn.

Folkhälsomyndigheten tycker att barnens behov av att få gå i förskolan väger tungt och menar att skolverksamhet inte är drivande i smittspridningen. Förskolepersonal smittas inte heller av covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi har ändå tagit beslutet eftersom vi vill undvika att få in smittan bland vår personal, säger Kristina Öhrn.

Läs även Lärarförbundets krav: Karantän för förskolebarn

Intryck av Hackås

Lindesberg har tagit intryck av förskolan i jämtländska Hackås (se separat artikel) som fick ett åläggande av Arbetsmiljöverket att skaffa skyddsutrustning att använda vid situationer som kan vara potentiellt riskfyllda ur smittskyddshänseende.

– Vi har beställt visir och munskydd till samtliga förskolor. Personalen vet att det är på väg, liksom utbildning till personalen, när och hur utrustningen kan användas, säger Kristina Öhrn.

I linje med förskolan i Hackås kommer även handskar och förkläden kunna beställas, men dessa får respektive rektor köpa in.

LÄS ÄVEN

Hälften av personalen smittad – så hjälpte Lärarförbundets skyddsstopp

Vädjan till ministern: ”Sluta fatta beslut utan att tillföra resurser”