Sök
Publishing-priset logga

Folkhälsostrategin på barnens sida

Illustration: Getty images

Nästan alla länder utom Sverige har valt att stänga sina förskolor under pandemin, vilket har skapat problem för både föräldrar och barn.
Vissa har satsat helt digitalt – men hur fungerar det för små barn?

Förutom Sverige är det bara Taiwan som hållit sina förskolor öppna under pandemin. Att verksamheten inte bommades igen är något som välkomnas av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Hur väl man har lyckats hantera situationen har dock mycket att göra med förskolans kvalitet från början.

– Jag är stolt över att leva i ett land där man sätter barnens rätt i centrum, säger hon. Att förskolor i andra länder stängt har skapat stora problem. Förskolan är samhällets stöttepelare. Att jobba hemifrån och samtidigt ha barnen hemma går ju inte. Det har varit jättesvårt för många, och allra värst drabbas de fattiga.

Redan i ett tidigt skede av pandemin skrev Ingrid Pramling Samuelsson en rapport tillsammans med kollegor från Norge och USA. Där studerade de tre förskolor, en i varje land, och jämförde deras olika strategier. I Norge stängde man initialt ner i sex veckor och under den perioden skickade förskollärarna hälsningar till barnen digitalt. I USA stängde man ner helt och erbjöd distansundervisning.

Så har förskollärarnas ­planeringstid försämrats under pandemin

I en enkät som Lärarförbundet gjorde i december svarade 6 av 10 förskollärare att deras tid för planering var delvis bortprioriterad under hösten 2020. För 1 av 10 var all tid för planering bortprioriterad. 
Andelen som har tre timmar i veckan eller mer för planering har minskat avsevärt under pandemin.

Källa: Lärarförbundet

– Barnen var visserligen glada när de laddade upp, men efter fem minuter hade de tappat koncentrationen och hoppade runt i soffan. I USA har de fortfarande inte öppnat sina förskolor, det är helt makalöst, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

I sitt arbete med Unesco har hon sett flera länder som följt USA:s exempel.

– De stänger förskolorna och frågar sig sedan om det är bra. Samtidigt skryter de om de digitala satsningarna, och barnen går miste om ett år av sina liv. I Sverige har man insett att samhället kollapsar utan förskolan, och det är fantastiskt hur personalen har anpassat sig på olika sätt för att få det att fungera. Hur väl man har lyckats hantera situationen har dock mycket att göra med förskolans kvalitet från början.

Källa: Lärarförbundet

Just nu arbetar Ingrid Pramling Samuelsson med ytterligare en studie där både barn och vuxna i förskolan intervjuas om året som gått av sina egna lärare.

– Det är ju barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på! Därför vill vi ta redan på vad de tänker om livet under corona.

 

Endast tre av fyra ombud

… svarar att de helt håller med om att arbetsgivaren satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. Cirka en av fem svarar att de delvis eller inte alls håller med.