FHM-beskedet: Covid-sjukas barn ska inte till förskolan

Barn som är friska men som har någon covid-19-positiv i hemmet ska inte längre lämnas till förskolan, enligt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Även symtomfria barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas numera att stanna hemma. Det efter att Folkhälsomyndigheten i dag skärpt sina regler.
– Det är en seger för Lärarförbundets medlemmar, säger ordföranden Johanna Jaara Åstrand, som i förra veckan krävde just den här typen av familjekarantän.

Smittskydd i Västerbotten och Västa Götaland har redan infört dessa riktlinjer, efter att Lärarförbundet sedan tidigare krävt ändringarna

Och i Lindesberg har kommunen redan haft totalförbud på att sjuka vårdnadshavare lämnar sina barn till förskolan. 

Läs även Efter Lärarförbundets krav: Här ska Covid-sjukas barn stanna hemma

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

– Det är ett mycket välkommet besked att FHM nu gör verklighet av att införa familjekarantän, efter att vi lyft behovet, och nu inför det för hela grundskolan, förskolan och fritidshem. Det är en seger för Lärarförbundets medlemmar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lugn och arbetsro

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att denna åtgärd inte kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

"Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet" säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– I det läge som är nu kan behövas tuffa prioriteringar, vi som är föräldrar och andra måste låta skolan fokusera på undervisning, och förstå att skolan inte kan hålla samma höga kvalitet på service, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), under presskonferensen.

Samtidigt som de nya rekommendationerna införs betonar Folkhälsomyndigheten att den tidigare bedömningen om barnens låga smittsamhet kvarstår. Bedömningen är att barn får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen.

Inte högre risk

Dessutom har personal i för- och grundskola inte heller en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper, enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs mer: FHM: ”Riskrapport bygger på gamla siffror”


Myndigheten bedömer att förändringen i rekommendationerna, som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19, kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen.

Lärarförbundet har nyligen även skickat in en skrivelse till regeringen med åtta åtgärder för att lätta på kraven för lärarna under pandemin.

– Jag vill att lärare, förskollärare, barnskötare, elevhälsa och rektorer ska veta att jag och väldigt många med mig ser det hårda arbete som utförs, och vilka hårda förutsättningar arbetet görs under. Det är ett slit som betyder mycket för barn och elever, för att de ska få de kunskaper de behöver, säger Anna Ekström.

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: Lätta på kraven – annars slutar skolan fungera

Många förskolor har skärpt sin snorpolicy

Efter kravet: Förskolorna som fått skyddsutrustning

LÄS ÄVEN

Lindström: SVT-serien har inte ett dugg med förskolan att göra

Om förskolan inte är en arbetsplats – vad är det då?

Obligatorisk förskola från två år? Kom igen, att ni ens orkar bli upprörda!

Jag är lärare, inte snorpolis!