Sök

Covid-kravet på huvudmännen: ”Lärare ska inte städa”

”Det är förskräckande siffror”, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande om nya undersökningen där en tredjedel av förskollärarna sköter extrastädningen under corona. Foto: Izabelle Nordfjell

Jaara Åstrand om nya siffrorna från förskolan, där en tredjedel av lärarna sköter covid-städningen:
– Det är förskräckande. Låt lärare vara lärare.

I en undersökning som Kantar Sifo gjort på Lärarförbundets uppdrag visar att pandemin påverkar förskollärarnas arbetsmiljö ordentligt.

  • 34 procent av förskollärarna att de själva måste göra den extra städning som krävs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  
  • 36 procent av förskollärarna i undersökningen besvarar att de behövt arbeta mer med andra arbetsuppgifter än vad de gjort tidigare (tex mathantering) 
  • 29 procent av förskollärarna som svarar att de inte genomförs någon extra städning överhuvudtaget. 
  • 46 procent av förskollärarna anger att det måste vara på arbetsplatsen på möten.  

– Det är förskräckande siffror, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Nu ställer Lärarförbundet krav på huvudmän och politiker:

Lärare ska vara lärare

Lärare och förskollärare är utbildade för att undervisa. Deras kompetens ska användas för att undervisa. Därför är det oacceptabelt att förskollärares kompetens används som till extra städning vilket dessutom ligger utanför deras avtalsområde. Huvudmännen måste istället leta efter personal bland dem som har varslats inom näringslivet, inte dränera skolorna på personal och kompetens.

Så kan städningen skötas

Arbetsgivare måste se till att Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande städning följs, men de ska inte ligga på förskollärare att göra detta. Kommunsektorn bör tillföras ytterligare öronmärkta resurser för att kunna köpa varor och tjänster från de krisande företagen - och in i välfärden. Med statliga medel kan kommunerna i ökad utsträckning köpa in de varor och tjänster som nu saknas på grund av sjukfrånvaro och tuff arbetsbelastning i kommunsektorn, såsom bland annat städtjänster, it-tjänster, vaktmästeri, livsmedel och köksfunktioner. Detta skulle stärka välfärden, samtidigt som det räddar riskutsatta jobb i den privata sektorn. 

Vill se digitala möten

Om det sker möten på arbetsplatsen är det viktigt att de sitter på möten där det finns avstånd och inte i ett trångt personalrum. När nästan hela Sverige arbetar hemifrån för att minska smittspridning är det anmärkningsvärt att vissa arbetsgivare inte tillåter att förskollärare och barnskötare kan erbjuda mer flexibla lösningar för var möten kan hållas, till exempel digitala möten, för att minska smittspridning bland personalen. Vi vädjar till alla arbetsgivare att ta hänsyn till er personals arbetsmiljö.

Ny undersökning: Förskollärare sköter covid-städningen