Sök

Coronastängda förskolan öppnar igen – smittskyddsläkarens råd

Smittskyddsläkaren Lisa Labé Sandelin var med i besluten om att först stänga ner förskolan Vimpeltorpet efter att personal bekräftats smittade, och nu öppna från måndag.

På måndag öppnar förskolan Vimpeltorpet i Kalmar igen, förskolan som hållits stängd i veckan på grund av befarad risk för smittspridning av covid-19.

Provtagningar har gjorts på hela personalstyrkan, vilket inkluderar mat- och städpersonal. Samtliga tester visade negativa resultat.

– Det känns bra att de tre som bekräftats sjuka är på bättringsvägen och att vi kan öppna som vanligt på måndag. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer, säger Jeanette Kennerfalk, biträdande rektor.

När tre i personalen visade sig vara bekräftat smittade av covid-19 och ytterligare fyra personer visade symptom tog Mats Linde, chef för utbildningsförvaltningen i Kalmar, i samråd med smittskyddsläkaren Lisa Labé Sandelin beslutet att stänga.

– Varje lokalt utbrott av det här slaget måste behandlas som unikt och utifrån sina egna förutsättningar, säger Lisa Labé Sandelin. I det här fallet var det många parametrar som talade för att det vore klokast att stänga skolan, i avvaktan på provsvaren.

Alla prover negativa

Vid smittspårning gäller det att snabbt bryta eventuella smittvägar.

– Det görs genom att kartlägga var den smittade befunnit sig och vilka vederbörande varit i kontakt med. Nu visade alla prover negativt resultat, även de fyra som kände sig dåliga, bar inte på smittan.

Vad kom smittspårningen fram till?

– En tänkbar källa är upptaktsträffen som hölls för tre veckor sedan, men det är omöjligt att säga. Sjukdomen har så kort inkubationstid – tiden från smittotillfället till dess att personen uppvisar symptom – så det går inte att fastslå säkert så här långt i efterhand. Det viktiga är att bryta smittvägen framåt i tiden, så att man förhindrar nya nedslag, som i sin tur kan ge upphov till ny spridning.

Varför testades inte barnen?

– Inga barn hade varit nära de tre bekräftade fallen så det var inte relevant.

Vilka råd kan du ge om covid-19 skulle blossa upp på en arbetsplats?

– Det är bra att tänka igenom hur man skulle agera vid ett utbrott. Vilka bör informeras? Finns aktuella kontaktuppgifter till dessa personer?