”Aldrig varit med om att stänga en hel förskola förut”

Kalmar kommuns förvaltningschef Mats Linde tog beslutet att stänga igen Vimpeltorpets förskola efter coronautbrottet. Foto: Jag Magnusson

Stängt från tisdagen och inte ett enda barn i verksamheten på hela veckan. Kommunala Vimpeltorpets förskola i Kalmar lydde smittskyddsläkarens råd att stänga verksamheten när tre i personalen hade bekräftad covid-19 och fyra andra kände sig dåliga.

– Ett ovanligt beslut, jag har aldrig varit med om att stänga en hel förskola tidigare, säger Jeanette Kennerfalk, tillförordnad rektor.

I samråd med smittskyddsläkaren tog Kalmar kommuns förvaltningschef Mats Linde, beslutet att stänga förskolan, eftersom smittspridningen bland personalen då verkade gå så snabbt. Detta samtidigt som många barn skulle återkomma efter sommaren.

– Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen har ju varnat för att lokala utbrott av det här slaget kan ske, och vi verkar ha haft oturen att vara bland de första att drabbas, säger Mats Linde, som räknar med att det under lång tid framåt alltid kommer vara personal bland hans två tusen anställda som är sjuka i covid-19.

Än så länge är det bara förskolan Vimpeltorpets två enheter som stängts, inga andra förskolor i Kalmar är drabbade. Inget av skolan 116 barn visar sjukdomssymptom. Smittskyddsläkaren har inlett smittspårning.

– Alla våra 28 förskollärare och barnskötare har blivit testade, oavsett om de känner sig sjuka eller inte. Resultatet kommer på nu på fredag, den 21 augusti. Utifrån det resultatet tar vi på fredag ställning till hur det blir i nästa vecka, säger Jeanette Kennerfalk.

Jeanette Kennerfalk tillförordnad rektor på Vimpeltorpets förskola i Kalmar.

En snabb och omfattande informationsinsats inleddes i måndags.

– Först informerade vi all personal, sedan mailade vi ut information om läget till alla vårdnadshavare och ringde sedan för att försäkra oss om att de läste sitt mail.

Hur togs beskedet emot?

– Det skapade viss oro, eftersom vi fortfarande vet så lite om sjukdomen. Men beslutet att stänga togs emot med stor förståelse och respekt.

I beslutet som togs fanns möjligheten för föräldrar med samhällsviktiga funktioner att de skulle ha möjlighet att lämna barnen på förskolan.

– Det har aldrig blivit aktuellt, eftersom de som skulle kunna komma ifråga har lyckats pussla ihop sina arbetsscheman, säger Jeanette Kennerfalk.

Bröt ut efter uppstartsmötet?

Anledningen till den snabba smittspridningen är ännu inte känd. Men en tänkbar orsak kan vara det möte för pedagoger och barnskötare som hölls för två veckor sedan.

– Då satt de tillsammans, men de var klart färre än 50 och befann sig i en rymlig lokal, så allt skedde enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi får avvakta vad smittspårningen ger vid handen.