Förskolan som språkrik lärmiljö för de yngsta

Getty Images, privat.

Förskolläraren Moa Bäversten och kollegan Emilia Larsson bokdebuterar med boken "Språkrika
lärmiljöer för förskolans yngsta". Så här säger Moa Bäversten om boken.

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta. Moa Bäversten, Emilia Larsson Samoladas (Lärarförlaget).

– Vår bok handlar om hur vuxna inom förskolan kan arbeta språkstimulerande genom att bland annat agera språkmotor för barnen samt hur vi genom att erbjuda en variation av olika kommunikativa verktyg kan möta och stötta varje individ i deras individuella språkutveckling. Boken handlar även om hur vi i förskolan kan använda och skapa pedagogiska miljöer med spännande material som bidrar till en ökad lust att mötas och språka. 

 Hur är bokens innehåll upplagt? 

– I vår bok varvar vi forskning med konkreta tips som vi tänker ska vara lätta att omvandla i sin egen undervisning med de barn man har runt omkring sig. Vi har försökt täcka upp hela barnens dagar på förskolan för att visa på hur vi kan arbeta språkstimulerande i alla sammanhang barnen befinner sig i under en dag. 

Vad har varit er framgångsfaktor i språkarbetet, tycker du? 

– Nyfikenhet! Vi försöker hela tiden vara nyfikna på barnen och alla deras uttryck för att visa dem att de är värdefulla kommunikativa individer. Då blir det också spännande att hitta sätt att utmana dem vidare i deras språkande.  

Ett kapitel heter ”Möjligheten att bli sitt bästa jag”. Berätta! 

– Vi tänker att när barn ska utveckla sitt språkande så behöver omgivningen vara en plats där barnet känner sig trygg och respekterad, en plats där barnet känner att det går att lyckas. Därför blir det viktigt för oss att vi skapar en utbildning där barnen ges möjlighet att bli sitt bästa jag.

Har du fått några ”aha-upplevelser” i ert språkarbete i förskolan? 

– Ja, det är nog insikten om hur mycket språkstimulerande arbete det faktiskt finns på förskolan! Språkande sker i varje möte mellan barnen eller mellan barn och oss vuxna. Så varje litet tillägg vi gör får språkhjulet att snurra snabbare.  

Vad behöver förskolan bli bättre på när det gäller språkarbete? 

– Att titta på och hitta barnens olika språkliga strategier och stötta barnen i dessa genom att erbjuda verktyg, som till exempel bilder och tecken som stöd. Då får barnen möjlighet att uttrycka sig och förmedla tankar innan de kan verbalisera dem.  

 Vad har varit roligast med att skriva boken? 

– Oj, det är så mycket som har varit roligt! Men att sammanställa flera års arbete i text och få titta på det igen med nya ”glasögon” har varit väldigt givande och fruktansvärt roligt.

LÄS ÄVEN

Nya fackböcker: Röd tråd i undervisningen

Linda Wenthes teckenspråkssuccé

Nya barnböcker: Fullträff om konstnärer

Lyssna på Förskolan här!