Hur jobbar ni med barn i olika åldrar?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

I vår förskola har det visat sig finnas motsättningar i vad vi menar med att ta barns kompetens på allvar och det skulle vara intressant att få igång en diskussion om det här på Forum. Vår förskola har åldersblandade grupper, 1–5 år. Vi arbetar alla med att få barnen att växa, ta ansvar och upptäcka sin egen förmåga. Detta sker framför allt i de dagliga situationerna med av- och påklädning, matsituationerna och så vidare, där arbetar vi rätt lika. Det mesta av materialet har också alla barn tillgång till.

Det som skiljer oss åt i vår syn på barnen är att jag anser att det inte är givet att små och stora barn alltid har samma behov. De små barnen har tagit ett stort steg bara genom att börja förskolan och inte alltid ha en förälder till hands. De har mycket att upptäcka i förskolan och på gården, med de andra barnen och de nya vuxna omkring dem. Naturligtvis ska de möta en stimulerande miljö och roliga aktiviteter där. De ska också få komma utanför gården ibland.

De äldre barnen har, anser jag ett större behov av att vidga sina cirklar och lära känna yttervärlden och de behöver utmanas på den utvecklingsnivå där de är. En del pedagoger vill göra allting med hela barngruppen, medan jag dels vill dela upp dem i smågrupper för att kunna möta varje barn på bästa sätt, och dels ibland göra olika aktiviteter med barn i olika åldrar, eller snarare på olika utvecklingsnivå. Jag är rädd att de äldsta inte får utmaningar på sin nivå, utan att man anpassar sig efter att alla ska kunna vara med och att man då måste sänka nivån. Om jag tar de större på utflykt kan jag gå i oländig terräng och stanna borta längre, till exempel. Rättvisa är inte att ge alla samma sak utan att ge alla det de behöver.

Åldersblandade grupper har fantastiska fördelar, och den mesta av tiden är barnen tillsammans, men man behöver komplettera det med att ibland dela grupperna efter utvecklingsnivå. Detta är inte att undervärdera de mindre barnen. Förstaklassare och niondeklassare gör inte samma saker, för de har kommit olika långt, men i förskolan ska man, enligt en del pedagoger, låta alla ha samma verksamhet.

Vad tycker ni?