Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Barns rätt till naturen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

I skrivande stund sitter jag i en fjällstuga uppe i Tänndalen. Underbar natur med snöbeklädda fjäll och skidbacken precis utanför dörren. Jag funderar mycket över vilka olika förutsättningar och erfarenheter våra förskolebarn har av vår härliga natur runt omkring i landet.

Pratade för ett tag sedan med en förskollärare från Östersund. Hon berättade att skidor var vardag för deras barn och att det till och med kunde bli en och annan skotertur emellanåt. Väldigt exotiskt för mig som är från Göteborg som oftast bara får några dagar i pulkabacken, även om vi i år fått vår beskärda del.

Men självfallet finns ju möjligheter och utmaningar i naturen var du än bor, hur annorlunda de än må vara.

När jag var liten gick jag i Mulle som anordnades av Friluftsfrämjandet. Det var väldigt spännande när vi barn stod och väntade på skogstrollet och hans lockläte ljöd genom skogen; Hej kolikock! Då visste vi att han var på väg. Jag minns att jag tyckte det var så spännande varje gång. Jag kommer ihåg är att det var väldigt roligt och härligt med upplevelser i naturen, men så här i efterhand kan jag sitta och reflektera över vad vi faktiskt lärde oss och hur djupt rotat det sitter kvar hos mig.

Att ta hänsyn till djur och natur, att inte kasta papper och inte skräpa ner, vad man kunde äta i skogen och hur man kunde överleva, vad man skulle göra om man gick vilse och en massa annat. För att inte tala om äventyret som blev när man gick med Mulle i skogen.

Detta borde alla barn få uppleva och lära sig att värna om natur och miljö. Att som barn få uppleva friluftsliv och fysisk aktivitet i en utmanande miljö är oerhört viktigt.

Vilket ansvar har då vi lärare i förskolan att ge våra barn dessa naturupplevelser? I läroplanen för förskolan står det att vi ska sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för sin egen roll i naturens kretslopp och utveckla sitt kunnande om växter och djur.

Det står också att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Jag tror tyvärr att detta fortfarande är ett stort utvecklingsområde generellt inom förskolan. Självklart kan man gå på spontana skogsutflykter med barnen, men det är viktigt att man funderar kring syftet med vistelsen. Att det finns en genomtänkt tanke bakom de olika aktiviteterna och att de också sedan följs upp på ett bra sätt.

Därför är det viktigt att vi lärare erbjuder barnen rika och varierande naturupplevelser i olika sammanhang. Vi lärare måste inte kunna allting men vara med och väcka barnens nyfikenhet och tillsammans med barnen upptäcka, experimentera och undersöka. Genom naturupplevelser stimuleras barnens olika sinnen och i vårt samspel med barnen skapar vi sammanhang genom konkreta naturupplevelser.

För mig är det väldigt viktigt att vi lärare grundlägger dessa värderingar tidigt hos barnen i förskolan och också väcker ett intresse. Att utnyttja de naturområden som finns i närheten och ta tillvara på dem på bästa sätt.

En kollega till mig tog en eftermiddag med sig några barn till skogen. När de kom tillbaka till gården hade de med en massa pinnar de hade hittat och började tillsammans att tillverka pilbågar. Sedan lekte de indianer hela eftermiddagen.

Jag tycker det är viktigt att visa barnen hur man kan använda naturens resurser och material och få glädje av dem på olika sätt. Och att det lilla har stor betydelse för barnet.

Utomhuspedagogiken och naturupplevelser är oerhört viktiga, speciellt i dagens samhälle då aktiviteterna och lekarna blir alltmer stillasittande i form av dataspel och tevetittande. Därför är det viktigt att barnen aktiveras och blir nyfikna av livet ute i naturen och att vi lärare är där och upptäcker med dem.

I vår förskola märker vi att barnen är olika vana att vistas ute i naturen på grund av olika orsaker. Därför är det väldigt viktigt att vi på förskolan lägger stort fokus på barnens lärandemiljö ute i skog och natur. Det är varje barns rättighet!