Sök

Hjälp! Mitt schema börjar samtidigt som förskolan öppnar

Här svarar Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet på era frågor!

Fråga: Mitt arbetstidsschema börjar samtidigt som förskolan öppnar. Men jag behöver vara där minst 15 minuter innan för att hinna låsa upp, tända och ställa i ordning. Dessutom kan vi få ett sms på kvällen från rektorn som säger att vi måste öppna morgonen efter om en kollega blivit sjuk.

 

Svar: Barns och elevers schema är inte lärarens schema. Den tid du måste vara på arbetet för att kunna utföra dina arbetsuppgifter är arbetstid och ska synas i ditt arbetstidsschema. Att ställtid finns med i planeringen är viktigt, både för att beräkna arbetstiden korrekt och för att den dagliga planeringen ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. Både arbetet innan barnen kommer till förskolan och arbetet efter att sista barnet blivit hämtat ska finnas med i arbetsschemat. Även tid för rast och paus ska finnas i den dagliga planeringen.

Får du med kort varsel arbeta utöver ditt ordinarie arbetstidsschema ska du ersättas för övertid eller förskjuten arbetstid. Ersättningen för sådant arbete är högre än vanlig timlön och styrs av kollektivavtalet.

Fråga oss!

Här kan du ställa dina egna frågor: https://www.lararforbundet.se/kontakt