Fråga facket: Måste vi sopa gården?

Är städning en pedagogisk aktivitet? Foto: Getty Images

Så här tänker Per Edberg från Lärarförbundets arbetsmiljöråd om huruvida förskollärare ska behöva hålla gården ren från sand.

En förskollärare undrar: Vi har en stor gård med många sandlådor, så det blir mycket sand på marken. Enligt ledningen är det vi som ska rensa gården med barnen som en pedagogisk aktivitet. Kan det verkligen stämma?

Per Edberg, huvudskyddsombud i Umeå och medlem i Lärarförbundets arbetsmiljöråd, svarar: Våra avtal är inte så detaljerade. Utgångspunkten är att vi ska arbeta med undervisning och utbildning. Finns en lokal praxis sedan tidigare att förskollärare även ibland städar eller sopar sand, och det ingår i er arbetstid, så kan det vara svårt att neka.

Om det är i en pedagogisk aktivitet där ni gör detta med barnen, till exempel en städdag på gården, så är det något som ni gemensamt planerar på förskolan och kopplar till läroplansmål – i så fall är det en kortare planerad undervisningssituation och inte något som ska ske regelbundet för att hantera fastighetssysslor. 

Det ni måste göra är att lyfta frågan med arbetsgivaren och se över organisation och arbetsinnehåll. Vi i Lärarförbundet tycker det är fel att lärare lägger tid på arbetsuppgifter som andra utan lärarutbildning kan utföra. Ta stöd av Lärarförbundets avdelning där du jobbar för att få till en förändring.

Har du också en facklig fråga? Mejla den till forskolan@lararen.se.

LÄS ÄVEN

Dilemmat: Orolig att kollegan dricker för mycket

Arbetslagets metod: lappar till föräldrarna från ledsna barn

Kommun måste ersätta diskriminerat barn i förskolan

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

Lyssna på Förskolan här!