Sök

Spara på kroppen – låt barnen göra mer själva

Lyft rätt och var mån om rygg och hållningen är några nycklar för att undvika belastningsskador. Foto: Johnér

Ständiga lyft, små möbler och mycket arbete under knähöjd. Arbetsmiljön i förskolan innehåller många moment som innebär risk för belastningsskador. Här får du tips på hur de kan förebyggas.

Redan 2011 kom en utredning som visade att antalet sjukskrivningar på grund av belastningsskador hos förskollärare ökade. I en pilotstudie som Arbetsmiljöverket gjorde förra året blev det också uppenbart att många kommuner har brister i sina rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljö-arbetet.

Anna Bladini är ergonom och leg fysio-terapeut. Hon utbildar bland annat förskollärare inom Göteborgs kommun i ergonomi.

– Arbetsmiljöverket har ökat sin tillsyn med fler inspektioner av arbetsmiljön inom förskolan. Det är jättebra, den här typen av diskussion behöver hållas levande på arbetsplatsen. Man behöver ständiga påminnelser för att få ett bra resultat.

Inför en utbildning i ergonomi gör Anna Bladini och hennes kollegor ofta ett ”förbesök” där de går igenom situationen på den aktuella förskolan.

– Skillnaderna kan vara stora mellan olika arbetsplatser. Det kan handla om lokalernas utformning, vilka rutiner man har valt, barnens ålder, barn med särskilda behov och så vidare.

Blöjbyten är ett exempel. Ett höj- och sänkbart skötbord är självklart det bästa, men på vissa ställen finns kanske bara en stege för barnen att klättra på. Om personalen upplever den som osäker väljer de att i stället lyfta barnet.

– Även treåringar kan behöva hjälp med blöjbyten och de väger ganska mycket. Jag anser att detta också är en genusfråga. Förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Inom industrin där det arbetar fler män skulle man aldrig tillåta upprepade 20-kiloslyft utan hjälpmedel.

Arbetssituationen i hallen är en annan del av arbetsmiljön som riskerar att ge belastningsbesvär. Här handlar det framför allt om mängden arbete och att det pågår under lång tid. Alla föräldrar vet hur krångligt det kan vara att klä på ett litet barn. På en förskola handlar det kanske om fler än tio barn per pedagog och förmiddag.

Många förskollärare upplever problem med värk och domningar i händer och fingrar. De kommer av upprepade moment av att hålla emot, nypa med fingrarna och dra – ofta i kombination med att axlar och rygg redan är överbelastade. En liten stövel väger kanske inte så mycket, men att jobba länge framåtböjd, under din egen knähöjd, sliter.

– Barnen är i fokus. Det gör att personalen ofta anstränger sig för mycket, säger Anna Bladini. Både i påklädningssituationen, men också till exempel när barn behöver tröst. I en akut situation när ett barn gråter kan det vara svårt att hinna påminna sig själv om att man hellre ska gå ner på huk än att lyfta upp det i famnen.

Lösningar handlar ofta om att vara medveten och uppfinningsrik och att låta barnen göra mer själva.

– Vi kommer aldrig att få bort alla lyft, men kan man minska dem med 50 procent är mycket vunnet. I kombination med rätt lyftteknik kan man kanske slippa besvär.

”Vi kommer aldrig att få bort alla lyft, men kan man minska dem med 50 procent är mycket vunnet.”

Även i fråga om problemet med små möbler får man kompromissa för att nå förbättring. Här finns en inbyggd konflikt mellan det pedagogiska i att barnen får möbler som passar dem och att personalen tvingas sitta på alldeles för små stolar och vid låga bord.

– Enbart vuxenstorlek på möblerna funkar ju inte heller, då ökar antalet lyft. Men om en möbelgrupp är i full storlek får man möjlighet att variera arbetsställning under dagen.

Kunskapen om ergonomi och vikten av att undvika belastningsskador har ökat på förskolorna, enligt Anna Bladini. Samtidigt gör större barngrupper att personalen har fått svårare att hinna med och ökad stress är i sig en arbetsmiljörisk.

– Att känna sig otillräcklig på jobbet ökar risken för stressrelaterade besvär. Men det finns också en fysisk risk i att man utför arbetsmomenten snabbare och inte hinner tänka på att göra dem på ett ergonomiskt vettigt sätt.

Men arbetet som förskollärare har fördelar också. Dem tycker Anna Bladini det är viktigt att lyfta fram:

– Jobbet är varierat. Man kanske dansar på eftermiddagen eller har möjlighet att ligga en stund på golvet tillsammans med barnen. En del i vår utbildning handlar om det: se variationerna i arbetet som en möjlighet och utnyttja dem till din fördel!

5 tips för att undvika belastningsskador

1. Lyft rätt. Undvik i möjligaste mån tunga lyft. Sätt dig hellre på golvet hos ett sovande barn som varsamt ska väckas än att lyfta upp det i famnen. När det inte går: lyft ergonomiskt rätt, det vill säga böj på benen och låt dem ta det mesta av tyngden i stället för att belasta ryggen.

 

2. Måna om rygg och hållning. Vänj dig vid att arbeta med aktiv rygg och hållning: sänk axlarna och spänn magmusklerna genom att dra in magen.

 

3. Förebygg med träning. Gör övningar som stärker ben-, mag- och rygg-muskulatur regelbundet. Hellre ofta i korta, dagliga pass än att ”köra hårt” en gång i veckan.

 

4. Ta pauser. Hoppa inte över schemalagda raster och försök ta en kort paus när du känner att du är trött eller har ont.

 

5. Sök hjälp i tid! Vänta inte om du har ont
eller känner smärta eller domningar i till exempel händer och fingrar. Det är mycket större chans att bli bra från belastningsbesvär om man tar itu med dem på ett tidigt stadium.