Sök

Olika roller under samma tak

Pia Nilsson och Karin Hallbäck Stigendal (öppna förskolan), Carina Prahl (BHV), Cecilia Eriksson (kurator) samt Åsa Ströberg Christersson (BMM). Foto: André de Loisted

På Familjecentralen Rådstugan i Landskrona arbetar öppna förskolans förskollärare sida vid sida med en socionom, en tandsköterska, barn­morskor samt barn- och distrikts­sjuksköterskor. Vilket koncept!

Karin Hallbäck Stigendal, berätta om Familjecentralen!

– Rådstugan har funnits i 20 år och det nuvarande arbetslaget har jobbat tillsammans i tre år. Extra roligt är att vi från och med i år även har barnmorskor, vilket gör att vi nu är en komplett familjecentral. En sådan ska vila på minst fyra ben: öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård (BHV) och socionom/kurator. Dessutom har vi den förebyggande verksamheten Tandborsten, där en tandsköterska tar emot barn från sju månaders ålder. Karies har minskat bland barn i Landskrona sedan man började med detta.

Hur fungerar det på öppna förskolan?

– Både jag och min kollega Pia Nilsson är förskollärare så vi har samma glasögon. Vi arbetar mycket med utveckling och då är det nästan en förutsättning att vara två på plats. Vi har öppet alla vardagar i veckan och den stora majoriteten av våra besökare har det hur bra som helst, men ibland ser man någon som inte verkar ha det lika bra. Då pratar Pia och jag om hur vi ska gå vidare och det är här vårt koncept fungerar så bra. Vi jobbar ofta med nätverkssamtal, där jag eller Pia kan vara med på samtal med familjen tillsammans med kurator och BHV. Vi känner alla varandra så väl.

Hur lägger ni upp det gemensamma arbetet?

– Vi har husmöte tillsammans varje vecka och även gemensam handledning varje månad när vi tillsammans kan lyfta olika fall med en psykolog som deltar. Dessutom har vi stormöte ett par gånger per termin när vi och alla chefer träffas. Systemet är en nyckel till framgång, en annan är att vi alla har lång erfarenhet av våra olika kärnverksamheter.

Du vill även ha ett tätare samarbete med förskolorna. Hur då?

– Då skulle vi exempelvis kunna hålla oss upp­daterade om hur inskolningen fungerar och förbereda föräldrarna vi möter. Och vi skulle kunna förmedla den oro som vissa föräldrar har, komma med tips och liknande. En samverkan med förskolan skulle jag verkligen välkomna. 

Våra tre bästa tips för samverkan:

  1. Prioriterad tid tillsammans. Gemensam handledning och gemensamma utbildningar, exempelvis kring HBTQ-frågor.
  2. ”Humorglädje” – ett av våra värdeord! Att ha roligt till­sammans skapar grogrund för ett gott arbetsklimat.
  3. Engagerade kollegor med respekt för varandra och för våra olika professioner!