Efter lunchbråket i Gävle-föskolorna – dags för bättre struktur!

I Gävle får bara en anställd per avdelning äta gratis lunch. Nyligen krävde kommunen att förskollärare skulle signera information om repressalier för dem som bröt mot reglerna. Det blev ramaskri – och kommunen backade.

Möte med närmaste chef och i värsta fall uppsägning, om regelbrottet upprepas – det var beskedet Gävle kommun nyligen meddelade de anställda i en skrivelse om vad som händer om man frångår lunchreglerna. Att ta del av förskolelunchen utan lov likställs nämligen med stöld. Dessutom ombads medarbetarna att skriva under att de tagit del av informationen.

– Det känns inte alls okej. En sådan sak tycker jag att man ska ta upp på apt och diskutera. Det hade varit schysstare än att skicka den där lappen. Flera har tagit det som ett hot, sa barnskötaren och skyddsombud Ingrid Lindén till tidningen Kommunalarbetaren när de nyligen uppmärksammat konflikten.

I en undersökning som tidningen Förskolan gjort svarade 61 procent på kommunala förskolor att de fick gratis lunch. På fristående förskolor var andelen 85 procent.

Protesterna mot skrivelsen i Gävle gav dock slutligen resultat. Tillsammans med Lärarförbundet och Kommunal har kommunen nu sett över skrivelsen vilket resulterat i att ingen behöver skriva under.

Även Camilla Larsson, verksamhetschef för Gävles förskolor, uttalade sig i  Kommunalarbetarens artikel:

– Vi får ta till oss det från chefshåll, och jag som ytterst ansvarig, att vi kunde ha gjort detta på ett mycket bättre sätt för att undvika att medarbetare ska känna att det är hotfullt.

Pia Rizell, förskollärare i Örebro och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, anser att den pedagogiska lunchen är en del av uppdraget och att medveten planering av lunchsituationen är en viktig del av undervisningen i förskolan.

– Kvaliteten på undervisningen riskerar att sjunka om jag som förskollärare inte kan vara förebildsskapande, säger hon. I fall som i Gävle är det viktigt att lösa lunchrastsupplägget för dem som inte äter pedagogiskt, att det finns utrymme att äta samt kyl och mikrovågsugn. Att pengarna ska användas till att stärka bemanningen är ju välkommet, för det behövs också.

I en undersökning som Förskolan gjorde i samarbete med Lärarnas tidning 2017 svarade 61 procent av de som arbetade på kommunala förskolor att de fick gratis lunch. På fristående förskolor var andelen högre, där uppgav 85 procent att de hade tillgång till fria måltider.

LÄS ÄVEN

Så gjorde vi: Spännande musikinstrument

Lindström: ”För många dåliga vuxna, så vi måste vara bra”

Bygg en kunskapsbank av förskollärares beprövade erfarenhet!

Lyssna på Förskolan här!