Ska man ägna sig åt skriv- och läsinlärning i förskolan?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Vad finns det för för- och nackdelar med tidig skriv- och läsinlärning. Vi bad två professorer om deras synpunkter.

Mats Ekholm, professor i pedagogik, Karlstads universitet.

–Ja, det tycker jag.

Varför?

–Många barn sysslar redan med skrivning och läsning i någon form när de börjar i förskolan, men inte alla. I dag är man så omgiven av bokstäver och text att det är svårt att låta bli. Texter och bokstäver finns överallt omkring oss, i medier och på mjölkpaket. Att säga att man ska vänta med det är lika svårt som att säga att barnen ska vänta med att börja springa tills muskulaturen är helt färdigutvecklad. Men förskoleåldern är ju ett brett spann från 1–6 år och att börja redan vid ett års ålder känns för tidigt.

Finns det bra eller dåliga metoder?

–Nej, vad jag vet finns det inga metoder som är jättebra eller bäst. Man kan jobba på alla möjliga sätt om man gör det på den naturliga vägen, med lek och efter barn-ens intresse och förmåga. Men riktigt dåligt är när man försöker pränta in läs- och skrivkunskaper hos barnen.

Hur tidigt kan man lära sig att läsa?

–Det finns ”unikum”, barn som lärt sig redan vid 2 års ålder, men det vanliga är det sker någonstans mellan 4 och 7 år. En del börjar lite tidigare och en del lite senare, delvis beroende på livssituationen, som om man har äldre syskon hemma.

 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet.

–Nej, tidig skriv- och läsinlärning är ingen bra grej.

Varför inte?

–Jag är specialpedagog och när jag ser till de barn som det inte går bra för så beror det ofta på att de inte har en utvecklad fonologisk medvetenhet. De har inte fått leka tillräckligt med ljud och ljudstrukturer, som att rimma. Att känna igen vilket ljud som hör till vilken bokstav ställer höga krav på barnen och de flesta 4-

åringar fixar inte det. Förskolan borde koncentrera sig på det istället, att arbeta mer aktivt med talspråket. Det är en viktig förutsättning för att lära sig läsa och skriva. Börjar man med skriv- och läsinlärning för tidigt kommer ett antal barn att stupa i förvirring.

Finns det bra och dåliga metoder?

–Man ska absolut inte göra som i England och Spanien, att man flyttar ner den typ av inlärning som sker i skolan längre ner i åldrarna. Det finns inget att vinna på det. Men att leka med ord och bokstäver i förskolan är däremot ett utmärkt sätt.

Hur tidigt kan man lära sig att läsa?

–Allt ifrån 3 år och uppåt men det beror mycket på genetik och miljö. Alla barn har inte en professor i nordiska språk, som Ragnhild Söderberg, till förälder.