Så fixar du lönen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Förberedelse är A och O för ett lyckat lönesamtal. Och just nu är tiderna goda för förskollärare – ta vara på det!

Vuxenvardag Du är inte ensam om du känner oro inför ditt lönesamtal. Det är svårt för många, och eftersom det vanligtvis bara sker en gång om året kan det vara svårt att få till någon bra rutin. Dessutom går det rakt emot Jantelagen, den som så ofta styr många av oss. På lönesamtalet ska du plötsligt lyfta fram dig själv i din bästa dager och tala om vad du faktiskt gör och hur bra du är på det. Det kan kännas väldigt ovant. Men övning ger färdighet, så ge inte upp!

Allra viktigast för att få till ett lyckat samtal är att vara väl förberedd, menar de flesta lönesamtalsexperter. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, tycker att du ska ha med dig minst två bra men-ingar om dina egna prestationer och att du även ska ha satt upp en faktisk summa på en lön du tycker att du ska ha. Det är alldeles för få som ställer faktiska lönekrav i dag, tycker han.

– Men om du kräver till exempel 850 kronor mer i månaden så måste du ju tala om varför du har rätt till det, din uppgift är att få arbetsgivaren att hålla med.

Det finns i huvudsak två förhandlingsmodeller som används vid lönesamtal. En som är ”individuell” där du har en faktisk förhandling om lön med din chef. Den andra modellen bygger på att dina lokala fackrepresentanter redan har skött förhandlingarna åt dig och dina kollegor. Det samtal du då har med din chef reglerar inte lönen, det är snarare ett ”informationssamtal”, även om det kallas för lönesamtal. Lärarförbundet på nationell nivå förordar varken den ena eller andra modellen och man har heller inte kunnat se att någon av modellerna ger mer utdelning i lön än den andra.

– De hamnar ungefär på samma summor, visar våra undersökningar. Och i vissa kommuner har man någon slags kombination av de här två huvudspåren, det kan också vara ett alternativ, säger Mathias Åström.

Men det är viktigt att du som enskild medarbetare vet vilken modell som används där du jobbar. Enklaste sättet att ta reda på det är att ringa din lokalavdelning, påminner Mathias Åström. Och vilket av alternativen som än används, se till att vara tydlig och föra fram en faktisk lönesumma som du önskar – till de löneförhandlande fackrepresentanterna eller direkt till din chef om det är du själv som förhandlar.

En annan viktig sak att ha koll på är vad andra runt dig tjänar, särskilt dina närmsta kollegor med jämförbara arbetsuppgifter. För även om du i lönesamtalet ska fokusera på dig själv och dina egna prestationer, så kan en faktisk löneskillnad vara ett argument till att du är berättigad mer lön.

– Det är svårt att prata om hur bra man själv är och ett sätt att komma runt det är att istället be chefen att förklara varför du har den lön du har. Om du upptäcker att du ligger under medel är det mycket viktigt att du får en godtagbar förklaring till varför, säger Mathias Åström.

Glöm inte att det finns en diskrimineringslag som ska skydda dig från oskäliga löneskillnader. Det är extra viktigt att du till exempel följer löneutvecklingen om du är föräldraledig, då är det lätt att halka efter trots att lagen är tydlig och säger att det inte får fungera så.

Ditt allra viktigaste lönesamtal har du när du börjar ett nytt jobb. Då sätts den ribba som din fortsatta löneutveckling sedan kommer att bygga på. Bäst löneutveckling har också den som byter arbetsplats regelbundet, att vara den som en arbetsgivare väljer att anställa ger dig en god förhandlingsingång.

Men även du som är mer ”trogen”, storm-trivs just på den arbetsplats du är på och väljer att stanna där år efter år, har mycket att vinna på att vara väl förberedd inför lönesamtalet. Med goda argument för dig själv, samtidigt som du har tänkt ut svarsargument på eventuella motfrågor, är du bäst rustad. Och lyckas du inte hamna på den summa du önskar denna gång, så kan en god research ge utdelning nästa år. Lönen är något som byggs långsiktigt. Målet är att både du och arbetsgivaren ska känna att det är en win-win-situation. Om båda parter går nöjda från förhandlingen är chansen större för en god utveckling också i framtiden.

För tillfället har förskollärare generellt ett mycket bra utgångsläge: politikerna talar om lärarkåren som den som har världens viktigaste yrke. Förskollärarbristen är stor i många kommuner och efterfrågan på förskollärare ökar i takt med kravet på legitim-ation, förtydligad läroplan och ny skollag. Din kompetens är alltså efterfrågad av många just nu.

– Sedan kan det skilja kommunerna emellan. Ett bra sätt att se hur det är just där du arbetar är att kolla upp om det söks nya förskollärare i kommunen, säger Mathias Åström.

Och från flera håll kommer det signaler om att ingångslönerna för förskollärare är på väg uppåt. Det skrev vi till exempel om i Förskolan nr 3/2011. Mathias Åström tycker att man bör ta fasta på det även när man har arbetat länge, att de nyanställda går in på bättre löner kommer hela yrkeskåren till gagn.

– Man kan trycka på argument som att man är inkörd, har erfarenhet och kunskap och dessutom ska ta ut sin legitimation. Och så kan man möjligen hinta till arbetsgivaren om att det nog vore jobbigt och kostsamt att hitta någon ny, eftersom det kan finnas en risk att man går vidare till en annan arbetsgivare.

Fast samtidigt bör man vara väldigt försiktig med hur man uttrycker sig och absolut inte ställa några ultimatum som man inte kan hålla.

– Det blir ju väldigt pinsamt och svårt att lösa om arbetsgivaren säger ”men gå du vidare då” om man inte är beredd att göra det, säger Mathias Åström.