Ladda upp för lönesamtalet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Grundliga förberedelser är A och O för ett lyckat lönesamtal. Den som ändå blir besviken kan höja sin lön genom att byta arbetsgivare.

Illustration: Janette Bornmarker

Det nya avtalet för de kommunalt anställda innebär att lärarfacken och arbetsgivarna fortsätter på den inslagna vägen, med individ­uella löner utan fastlagda eller garanterade ökningar.

Det betyder att det årliga lönesamtalet även i fortsättningen kommer att vara mycket viktigt för varje förskollärares löneutveckling.

Men hur ska man då göra för att under denna förhållandevis korta pratstund kunna övertyga chefen om att ens arbetsprestation är värd betydligt mycket mer pengar?

Inför lönesamtalet gäller det att förbereda sig väl, både läsa in fakta och formulera vederhäftiga skäl till att arbetsgivaren ska uppvärdera det arbete man utför. En hel del användbar information finns på fackets hemsida lararforbundet.se via en sökning på ”lönesamtal”. Under rubriken lönestatistik redovisas till exempel medellöner hos olika arbetsgivare, kommun för kommun eller län för län. Verktyget ”Min lön” gör det möjligt för medlemmar att i ett punktdiagram se hur den egna lönen utvecklats de senaste åren, jämfört med kollegorna hos den egna arbetsgivaren.

– Jag brukar propagera mycket för att alla medlemmar ska använda sig av ”Min lön”. Det är viktigt att veta hur man ligger till löne­mässigt, så det går att sätta ett högt men rimligt mål inför samtalet med chefen. Varje medarbetare måste också ha reda på och förstå vad som står i lönekriterierna, för det är utifrån dem arbetsinsatsen ska värderas, säger Mats Andersson, regionombudsman för Lärarförbundet i Malmö.

Illustration: Janette Bornmarker

Utifrån allt detta bör den egna argumenta­tionen under lönesamtalet byggas upp – oavsett om den egna lönen är förhållandevis hög eller låg. Det är också bra att tänka igen­om vad som sagts under tidigare löne- och medarbetarsamtal, så att man – i bästa fall – kan påvisa att arbetet utvecklats enligt arbetsgivarens önskemål.

– Det går absolut inte att ta för givet att den lönesättande chefen vet exakt vad man gör på jobbet. Många chefer är i praktiken inte de arbetsledare de kanske egentligen vill vara. Vissa är inte alls närvarande i den dagliga verksamheten. Man måste därför våga berätta utförligt om vad man åstadkommer och inte minst prata om det man är stolt över, säger Mats Andersson.

Under lönesamtalet gäller det att trycka på sina starka sidor, även om det för många kan kännas svårt och lite pinsamt att framhålla sig själv och den egna insatsen.

– Argumentationen blir trovärdigare om man kan sätta ord på varför man gör saker på ett visst sätt – till exempel att barnen därmed ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. Däremot är det inte så lämpligt att jämföra sig med kollegorna och säga sådant som att ”jag är bättre än Ulla och hon tjänar 3000 kronor mer i månaden så det ska jag också ha”.

Mats Andersson lyfter också ett varningens finger mot tomma hot om att byta jobb om lönen inte lyfts till en viss nivå.

Risken är att man får svaret ”Javisst, lycka till”. Det är inte så roligt, om man faktiskt inte tänkt sig att sluta.

Efter lönesamtalet gäller det att noga tänka igenom det som avhandlats, så man kan hålla sin del av avtalet och göra det som krävs för att få än bättre betalt framöver. Samtalet bör också dokumenteras, för att båda parter ska ha samma bild av vad som diskuterats och bestämts.

– Då finns det något att utgå ifrån vid nästa samtal, när man återigen ska argumentera för sin sak. Man måste inse att lönebildningen är en långsiktig process, det är inget som sker vid ett enda tillfälle, säger Mats Andersson.

Men för den som blir riktigt besviken på chefens lönebeslut, och inte vill eller orkar vänta på eventuella bättre tider, återstår ett drastiskt men i dagsläget mycket slagkraft­igt alternativ – att helt sonika säga upp sig och byta arbetsgivare. Det är stor brist på legitimerade förskollärare i nästan hela landet och den som är beredd att flytta, eller bara börja jobba åt en annan huvudman på orten, har alla möjligheter att enkelt förhandla sig till en högre ersättning för sitt arbete.

– Det är arbetstagarens marknad och det bör man utnyttja. Jag ser inget konstigt eller negativt i att anställda byter arbete och hittar nya utmaningar efter ett antal år på samma ställe. Det kan ge nya och bättre förutsättningar, både vad gäller lön och möjligheten att utföra sitt arbete på det sätt man vill, säger Mats Andersson.