Fråga facket: Finns riktlinjer om solskydd och solkräm?

Små barn behöver skyddas från solen. Men hur ser förskolans ansvar ut för detta? Foto: Adobe Stock

Förskollärarna Ullis och Ida undrar: Vår förskolegård är öppen och härlig, men ger ingen skugga på sommaren. Kan vi kräva att få solsegel eller annat som skydd till barnen? Finns det några riktlinjer? Vem står för solkräm – föräldrarna eller förskolan?

Per Edberg, huvudskyddsombud i Umeå och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd, svarar: När barnen är i förskolan så är vi ansvariga för att de är säkra och skyddade från risker och faror, även risker med stark sol och värme. Ni måste göra en ”barnskyddsrond” där ni inventerar vilka faror och risker som finns. Om ni då upptäcker situationer, platser eller miljöer som kan vara skadliga så måste ni ta den frågan med er rektor och göra en plan för hur det ska hanteras. Då kan ett solsegel vara ett alternativ. Om vi inte har förskolegårdar anpassade till olika väder så skapar det en stress och oro för oss som kan leda till arbetsmiljöproblem.

Vem som ansvarar för solkräm kan vara olika i olika kommuner och hos fristående huvudmän. Det är viktigt att det blir tydligt så att det inte uppstår missförstånd. Jag tycker också att varje förskola bör ha solkräm i reserv om det är föräldrars ansvar och de glömmer.

LÄS ÄVEN

Eva Lindström: Appen Laiban får Brasse att vända sig i sin grav

Erik Stenkula: Bekräfta oss, då lyfter vi!

Naturvetenskap utomhus – förskolan som jobbar med universitetet

Lyssna på Förskolan här!