Förskolepersonal pussade barn – togs ur tjänst

Omhändertagande eller kränkande – var går gränsen?

En förskoleassistent i Göteborg har blivit avstängd efter att ha pussat en treårig pojke på kinden. Ärendet internutreds av förskoleförvaltningen, som kallar assistentens beteende ”tveksamt”.

Assistenten stod bakom treåringen, drog honom intill sig, sträckte sig fram och pussade honom på kinden. Så förklarade pojkens pappa situationen för P4 Göteborg som var först att rapportera om händelsen. Det var också då förskoleförvaltningen fick reda på vad som hade hänt och startade därför en intern utredning.

Enligt Dagens Nyheter blir utredningen klar först nästa vecka, men förvaltningen har redan konstaterat att det är olämpligt att pussa barnen på förskolan.

– Det kan vara kränkande för barnen. Det är viktigt att vår personal skapar trygghet, visar värme och närhet, tröstar barn och är nära barnen, men att gå så långt som till en puss är ett olämpligt agerande, säger Annika Samuelsson Lovén, utbildningschef på förskoleförvaltningen Göteborg, till DN.

Det är många förskollärare som fått höra om detta som har sagt ”oops, jag har väl också pussat något barn på huvudet så där”.

Hon säger även att det inte går att ha generella kriterier när något sådant här händer utan att varje rektor är ålagd att göra en utredning och anmäla till huvudman.

Även Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg, uttallar sig i artikeln. Hon anser att situationen med assistenten och pussen är svårbedömd:

– Det är många förskollärare som fick höra om det här som sa ”oops, jag har väl pussat något barn på huvudet så där”. Handlar det om ett rent vårdande eller omhändertagande, var går gränsen för att det är en ren kränkning? Det är en väldig gråzon vad som är vad. 

Förskoleassistenter är en ny yrkeskategori i Göteborg sedan förra året. Lärarförbundet uttryckte då sin oro att antalet outbildad personal i form av assistenter skulle växa i antal i takt med besparingar och att det skulle spä ut förskolepedagogikens roll.

Lärarförbundets Andrea Meiling menar att problematiken är tydlig även när det gäller kindpussen.

– Det är en väldig skillnad på utbildningsnivå och kanske även vad man har för förförståelse och pedagogisk förankring. Rollen i sig kan göra att det är fler som jobbar med barn som saknar rätt grund för att göra rätt ställningstagande i handhavandet med barn, säger hon till DN.

LÄS ÄVEN

Fråga facket: Jour i förskolan – hur funkar det?

Forskaren: Så påverkas vi av musik

Ny bok om att bevara barns utemiljö

Lyssna på Förskolan här!