Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Alla barn måste ges samma chanser. Foto: Getty Images

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar pedagogikforskaren.

Sven Persson.

I Sverige har alla barn rätt till en utbildning av hög kvalitet. Och förskolan ska arbeta för att kompensera för barnens olika bakgrund och kompetens. Men det är en sak vad som står i skollagen och en annan hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

– Förskollärare är ett bristyrke samtidigt som sjukfrånvaro och personalomsättning ökar dramatiskt, liksom andelen outbildad personal. Förutsättningarna för en likvärdig och kvalitativ förskola har försämrats, och variationen i landet är oerhört stor, menar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Han betonar att likvärdighet inte ska förstås som att alla barn ska erbjudas en likadan förskola. Likvärdigheten ska baseras på en analys av hur barns olika villkor kan mätas av en förskola där alla barn får nyttja sin potential.

Förskolan kan inte lösa allt men kan göra att fler barn klarar sig bättre.

– Resurserna ska fördelas efter behov. Forskningen är entydig: barn från utsatta miljöer har bäst nytta av en förskola med hög kvalitet.

Kvaliteten i förskolan avgörs i det konkreta mötet med barnet. Hög kvalitet handlar om förskolans förutsättningar som fördelningen av utbildad personal, möjligheten till fortbildning samt arbetsvillkor i form av personaltäthet och barngruppernas storlek.

– Om vi missar chansen kommer förskolan att bidra till den sociala ojämlikheten i utbildningen, barn med gynnsamma uppväxtförhållanden fortsätter att ha försprång. Förskolan kan inte lösa allt men kan göra att fler barn klarar sig bättre. Därför måste förutsättningarna förbättras. Men tyvärr finns det en stor omedvetenhet och okunskap om hur förskolan kan bidra till välfärdssamhället.

LÄS ÄVEN

Årets UBB-vinnare – Eva ger nytt liv åt gamla regellekar

Vikten av gemenskap i arbetslaget

Eva Lindström: Vet statsministern vad en ”krampaus” betyder i förskolan?

Lyssna på Förskolan här!