Sök
Publishing-priset logga

FN vill se förskola till alla

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, som ingått i expertgruppen för FN:s globala mål om att alla barn ska ha tillgång till en förskola av god kvalitet.

Varför tillsattes den här gruppen?

– Den var ett led i Unescos arbete med att bidra till att länder lever upp till FN-målet 4.2, förskola till alla senast 2030. Detta sedan man tydligt sett effekterna av pandemin för barn och familjer i världen.

Vilka har varit med? 

– Världsbanken, OECD, Unesco, Unicef, OMEP, Global Partnership och ett stort antal forskare från många länder. Det har även varit hearings med många länders politiska representanter.

Vad har ni kommit fram till?

– Visionen är att skapa nya partnerskap mellan myndigheter och global samordning, och ett samarbete för att genomföra en handlingsplan med resultatorienterade strategier för att förbättra utvecklingen för barn och familjer. Dessutom handlar det om att påskynda, utöka och förbättra förskoletjänster i alla länder för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential. Det handlar också om att öka nationella investeringar och internationellt förskolestöd.

Vad händer härnäst? 

– Nu arbetar man med en handlingsplan där OMEP har föreslagit en FN-dekad för förskoleverksamhet, på samma sätt som vi har haft en dekad för Hållbar utveckling. Men det finns många andra förslag som exempelvis en barnombudsman i alla länder, en resursplattform med mera.