Dilemmat: Orolig att kollegan dricker för mycket

Alkohol är känsligt att prata om. Bild: Getty Images

Lärarförbundets ombudsman Elisabet Mossberg ger råd till en förskollärare som funderar på hanteringen av en arbetskamrats möjliga alkoholproblem.

Förskollärare och orolig arbetskamrat undrar: Jag misstänker att en av mina kollegor börjat dricka för mycket alkohol. Trots att vi känner varandra så väl känns det nästan omöjligt att ta upp.Tänk om jag har fel? Tänk om det blir katastrof? Jag både vill och inte vill ta upp frågan. Hur gör jag? Var kan jag börja?

Elisabet Mossberg, ombudsman på Lärarförbundet svarar: Om du är orolig för att någon av dina kollegor har ett skadligt bruk så bör du ta upp det med personen. Det är inget konstigt att vara osäker eller att vara rädd för att ingripa, så förbered dig och var saklig. Visa också att du tar upp det för att du bryr dig om personen. 

Det kan vara svårt att berätta för chefen men om du är osäker kan du ta upp frågan om arbetsplatsens alkoholpolicy i allmänna ordalag. Du kan också prata med skyddsombudet om din oro. Det är inte du som har ansvaret utan det är chefen. Både chefen och skyddsombudet har tystnadsplikt.

Om kollegan luktar alkohol måste du meddela chefen. Det är inte tillåtet att vara påverkad på jobbet och chefen måste agera. 

Enligt forskning har yrken som inte kan styra över sina arbetsuppgifter fler högkonsumenter, och stress på jobbet medför högre alkoholintag hos de anställda. Alkoholmissbruk kan därför förebyggas på arbetsplatsen.

Det är svårt att dra gränser mellan accepterat bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroende. Det varierar från person till person vad som är ett riskfyllt bruk. Skadligt bruk och beroende är klassat som sjukdom och chefen har då ett rehabiliteringsansvar för personer som har ett beroende.

Arbetsgivaren ska ta fram en alkoholpolicy som innehåller exempelvis att arbetsplatsen ska vara alkoholfri men också att alla ska våga söka stöd. Policyn ska också beskriva hur beroende ska förebyggas och vilka rutiner om vad som konkret ska göras och av vem, exempelvis om någon är påverkad på arbetstid.

Har du ett annat dilemma på jobbet, mejla forskolan@lararen.se.

LÄS ÄVEN

Arbetslagets metod: lappar till föräldrarna från ledsna barn

Kommun måste ersätta diskriminerat barn i förskolan

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

Lyssna på Förskolan här!