Sök

Barnets biologiska behov: rörelse och motorik

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Förskolegårdens storlek spelar roll för hur mycket barnen rör sig. Forskaren Daniel Berglind råd är att skapa en policy och tillbringa mer tid ute.

Tid ute får barnen att röra sig mer

Forskaren Daniel Berglind har undersökt vad som får barn att bli mer fysiskt aktiva på förskolan. Skapa en policy och tillbringa mer tid ute, är hans råd för att få till mer rörelse. Vilket behov har ett barn av rörelse?

– Världshälsoorganisationen WHO släppte för inte så länge sedan nya riktlinjer som säger att barn mellan tre och fem år bör nå upp till 60 minuters medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet varje dag. Man behöver inte vara Gunde Svan, utan det kan handla om att springa omkring och leka i parken eller spela fotboll så att man blir lite andfådd.

Illustration: Mia Nilsson

Vad kan hända om ett barn rör sig för lite?

– Det där är lite knepigt att reda ut forskningsmässigt när det gäller barn.

Med vuxna kan vi mäta värden vid en tidpunkt, och när personen sedan dör kan

vi koppla ihop rörelsemönster med dödsorsak. För att mäta det på barn måste

man ju vänta i 80 år. Men man kan mäta en del markörer som benstyrka och hjärthälsa, det är bland annat sådana mätningar som lett fram till WHO:s nya riktlinjer.

Förskolan är en väldigt viktig arena för att främja rörelse bland barn, anser du. Varför?

– Till att börja med vet vi att tid på förskolan är mycket mer aktiv än tid med föräldrar, både barn och vuxna rör sig minst under helger. Men den stora grejen med det här är att om jag som forskare vill få barn att röra sig mer, då är det ganska knepigt att gå via barnens föräldrar och försöka påverka dem. Men jag vet att nästan alla barn går rätt många timmar i förskolan varje dag. Så genom bara några små strukturella förändringar kan man få en väldigt stor effekt. Därför är förskolan så viktig.

I ett forskningsprojekt mätte du och dina kollegor rörelsen bland barn och personal på Södermalms förskolor. Vilka var de viktigaste resultaten?

– Utöver att mäta rörelsen kollade vi också hur stora förskolegårdarna var,

om förskolan hade en policy för fysisk aktivitet och hur mycket tid man var ute.

Vi kunde bland annat se att ju större gård barnen hade, desto mer rörde de på sig. Men det starkaste sambandet var om förskolan hade en policy. Ett annat resultat vi kunde se var att en timme utomhus ger ungefär dubbelt så mycket fysisk aktivitet som en inomhus. Så skapa en policy, och försök vara ute så mycket som möjligt.

Nu har ni ett större projekt på gång i hela Stockholm?

– Ja precis! Vi forskare är ju ofta ganska duktiga på att försöka nå fina akademiska titlar och publicera sånt som ingen förstår. Men mitt mål har alltid varit att det jag gör ska komma samhället till nytta. Så nu har vi lyckats sälja in till politikerna i Stockholm att alla kommunala förskolor ska införa en policy för rörelse. Vi kommer också att följa det här i forskningen och se vad som händer med rörelse och motorisk utveckling efter att policyn införts, det är ett riktigt megaprojekt.

 

Barn som var bättre på den motoriska uppgiften, att stoppa en leksak i ett rör, var också bättre på att hitta en leksak som vi gömt, och på att hindra sig själva från att ta en spännande leksak.

Det säger forskaren Janna Gottwald, som i sin forskning visat ett samband mellan god finmotorisk förmåga och kognitiva förmågor hos 18 månader gamla barn. I Förskolan nummer 3/2018 fanns en längre intervju med henne.

Förskolegårdens storlek spelar roll för hur mycket barnen rör sig:

Storlek på gården:

Genomsnittligt antal steg:

Ingen gård

6 160 steg

200 m2

6 485 steg

900 m2

6 727 steg

2 700 m2

7 316 steg

Utegrupp

10 064 steg

Källa: Siffrorna kommer från en studie genomförd av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bland barn på förskolor på Södermalm i Stockholm.