Sök
Publishing-priset logga

Hon forskar om heteronormativa lekar

Lena Sotevik är nydisputerad med sin avhandling ”Barbiebröllop och homohundar. Barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer”.

Varför valde du att studera det här?

– När jag jobbade i förskolan saknade jag studier om hetero­normativitet ur ett barnperspektiv.

Hur ser förskolebarnens lekar ut?

– En lek jag studerade var ”mamma, pappa, barn”, och där var oftast ingen pappa med, utan en mamma och flera barn. På så sätt överskred barnen normer om en traditionell kärnfamilj som är lekens namn. Ibland uppstod konflikt mellan barn som båda ville vara mamma, här verkade normen sätta gränser.

Hur synkar lekarna med förskolornas lika­behandlingsplaner?

– I dem skriver förskolorna att kring diskrimineringsgrunden sexuell läggning jobbar de genom att svara på barnens frågor, vilket jag tolkar som att förskollärarna inte planerade främjande aktiviteter utan förhöll sig reaktivt när barn tog upp frågor om sexualitet, kärlek och familj. Det är positivt att ta vara på barnens funderingar men sämre om ansvaret för att frågorna kommer upp läggs på barnen. Detta stämde med vad jag iakttog. Förskollärarna verkade inte aktivt för en breddad syn på familj och kärlek.

Vad hoppas du uppnå med din avhandling?

– Att den kan bidra till en fortsatt diskussion om hur hbtq-frågor kan vara en del av förskolans arbete. Det är lätt att köra fast i att barnen är så unga eller att vi bara tänker ur ett diskrimineringsperspektiv, men det finns mycket kvar att göra!