Sök

”Varför görs inte det här på fler ställen?”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand besökte nyligen Vivallas förskolor och blev imponerad av sättet man kommit till rätta med arbetsmiljöproblemen.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.<br />Foto: Johan Strindberg

Vilka intryck fick du av ditt besök på Vivallas förskolor?

– Det var verkligen ett spännande och möte och jätteintressant att få ta del av deras imponerade arbetsmiljöarbete. Det har ju fått en så stor effekt på väldigt kort tid.

Vad tänker du om deras lösning?

– Det blir så slående att vi har en stark arbetsmiljölagstiftning. Vi har bra underlag, material, metoder och kunskap om allt som krävs för att man ska få en hållbar och utvecklande arbetssituation. Men när rektorer och medarbetare hela tiden befinner sig i ekorrhjulet spelar det ingen roll. Det krävs tid, resurser och personer som säkerställer att man får i gång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vivallas erfarenheter visar ju dessutom att det kan bli en besparing att anställa en person på heltid som får arbetsmiljöarbetet att funka.

Tror du att fler skulle kunna följa deras exempel?

– Ja, det är mitt bestående intryck. Varför görs inte det här på fler ställen? Jag tror att det är ett vinnande koncept att likt de här fyra rektorerna gå ihop och finansiera en tjänst. En arbetsmiljösamordnare får ju möjligheten att jämföra, dra slutsatser och skapa mervärde på många förskolor. Det tror jag också är nyckeln till att de här insatserna har lett till så snabba och bra resultat. Att man kunnat dra fördelar av att både jämföra mellan förskolorna och bredda insatserna.

Hur ser du på arbetsmiljön i förskolan generellt?

– Dessvärre är den allt annat än bra. Det syns dels i sjukskrivningstalen men också i rapporter från våra medlemmar, som beskriver en väldigt pressad arbetsmiljö. Barngruppernas storlek, bristen på kollegor att dela ansvaret med och avsaknaden av vikarier blir en nedåtgående spiral som till slut kan sätta stopp även för den mest engagerade och skickliga lärare. Det är ett enormt resursslöseri och jag hoppas att det här exemplet kan inspirera och spridas till fler.