Stockholm skrotar rätten till heltid

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Reformen som gav föräldralediga rätt att ha barn i förskolan på heltid fick mycket kritik. Nu vill Stockholms stad tillbaka till de 30 timmar som gällde tidigare.

Foto: Shutterstock

Under förra året infördes heltidsreformen som gav föräldralediga i Stockholm rätt att ha barn i förskolan på heltid av det dåvarande rödgrönrosa styret.

Men efter det senaste kommunalvalet fick de lämna över makten till M, KD, L, C och MP. Ett av den nya blågröna majoritetens första besked var att man kommer att återgå till de 30 timmar som barn till föräldralediga haft rätt till tidigare. Fortfarande dubbelt så många som de lagstadgade 15.

Lotta Edholm (L) som tar över som skolborgarråd igen, en roll hon hade fram till 2014, har under tiden i opposition varit en av de största kritikerna till heltidsreformen.

– Inga detaljer är bestämda, då vi inte har kommit så långt. Rätten till heltid står inskriven i riktlinjerna för förskolan så ett fullmäktigebeslut måste fattas. Jag skulle gissa att det nya regelverket kan börja gälla från 1 januari, säger hon till Lärarnas tidning.

Är det av pedagogiska skäl eller budgetskäl som beslutet fattas?

– Bådadera. Det handlar framför allt om att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. Heltidsreformen har ökat arbetsbelastningen enormt för förskolans personal och försämrat förutsättningarna för personalen att planera. Men även om det funnits mer pengar skulle de inte gå till heltidsreformen. Det finns så mycket annat som behöver åtgärdas, exempelvis den låga andelen utbildade förskollärare i förskolorna.

Johan Törnroth, ordförande i Lärarförbundet Stockholm, tycker att andra åtgärder borde ha prioriterats innan rätten till heltid infördes.

– Vi är så klart inte emot förskola och att barnen ges möjlighet att gå i förskola i den omfattningen de behöver. Problemet har varit att det inte har funnits förutsättningar att göra det här utifrån den lärarbrist som finns i Stockholm. Innan man utökar och expanderar måste man se till att förskolan håller en så hög kvalitet som den ska.