Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Nu ska arbetsmiljön granskas på djupet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Arbetsmiljöverket förbereder en stor granskning av förskolans arbetsmiljö, som ska genomföras under nästa år. Men redan i höst drar de första inspektionerna i gång som en pilotstudie.

Myndigheten håller just nu på att planera en stor granskning av förskolan.

– De inspektioner vi har gjort har gett oss signaler om att vi behöver göra mer. Förskolan är en verksamhet som sticker ut när det gäller ohälsa, säger Heli Aarnipuro, projektledare och arbetsmiljöinspektör.

På sikt är målet med granskningen en bättre arbetsmiljö på landets förskolor.

– Vi vill att det ska bli en hållbar situation all förskolepersonal och att de som kan göra något åt arbetsmiljön, det vill säga politiker och tjänstemän, blir bättre på att ta sitt ansvar.

Myndigheten kommer att undersöka förskolans arbetsmiljö ur ett brett perspektiv. Men även syna kommunernas arbete för att sätta in åtgärder där det behövs.

– Tanken är att börja på en hög nivå med att träffa styrande politiker och tjänstemän och se hur de jobbar med arbetsmiljöfrågorna i förskolan. Är det till exempel så att sjukskrivningarna har ökat i kommunen? Vad gör de åt det? Har de undersökt vad ökningen beror på? Saknas det resurser eller handlar det om dåliga lokaler?

Syftet är att kommunerna ska bli bättre på att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter det inledande mötet med tjänstemän och politiker kommer myndigheten att besöka ett antal förskolor i varje kommun och inspektera hur arbetsmiljön fungerar i praktiken.

– Vi vet till exempel om att det finns problem me  belastning och ergonomi, buller och psykisk stress. Det kommer vi att titta extra noga på, men under en inspektion kan man också upptäcka sådant som dåliga lokaler, bristande ventilation eller fallfärdiga hus, säger Heli Aarnipuro.

Till hösten börjar Arbetsmiljöverket med att genomföra ett femtiotal inspektioner i en handfull kommuner i västra och norra Sverige. Dessa ska sedan ligga till grund för planeringen av en större nationell granskning av kommuner och landsting nästa år, där förskolan kommer vara en del av inspektionsurvalet.

– Vi kommer att börja i liten skala, det ger oss en chans att fila på våra verktyg och rätta till sådant som inte fungerar.