Gränslöshet i yrket leder till psykisk ohälsa

Forskare vid Malmö universitet har undersökt arbetsmiljön i förskolan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Obalansen mellan krav och resurser måste åtgärdas för att komma till rätta med arbetssituationen i förskol­läraryrket. Den slutsatsen drar forskarna Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman i en ny rapport.

Hög arbetsbelastning, resursbrist och gränslöshet i uppdraget är några av problemen inom förskolläraryrket som lyfts fram i en ny forskningsrapport. Forskarna bakom rapporten, Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, har genom fokusgruppintervjuer med förskol­lärare, förskolechefer och HR-personal kartlagt dilemman i yrket. De har även undersökt arbetsdokument från ett 30-tal förskolor samt statistik kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

Under de tio senaste åren har vi gått från en i huvudsak välfungerande verksamhet mellan krav och resurser till något helt annat.

– Vi har sett hur larmsig­n­alerna om arbetssituationen i förskolan har ökat. Under de tio senaste åren har vi gått från en i huvudsak välfungerande verksamhet med en balans mellan krav och resurser till något helt annat. Rapporten utgår ifrån bakgrunden av ökad sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa, och försöker utifrån det att söka efter orsakerna, säger Ingegerd Tallberg Broman, seniorpro­fessor i pedagogik.

Rapporten som är ett samarbete mellan Malmö univers­itet och Malmö stad påbörjades under hösten 2017 och presenterades i slutet av februari i år. Forskarna beskriver det själva som en lokal studie av en nationell problematik.

– Det finns många övergrip­ande strukturella problem, som till exempel handlar om andelen förskollärare i förhållande till uppdraget de ska utföra, säger Ingegerd Tallberg Broman.

Forskarna har identifierat flera problemområden. Bland annat handlar det om gränslöshet i yrket och en lojalitet gentemot framför allt barnen och kollegorna, men också många gånger föräldrarna som ibland sträcker sig långt utanför det förväntade. Men också om ansvar utan möjlighet till kontroll och ledarskap utan legitimitet. Läs mer här intill.

– Det finns många delar i förskolläraruppdraget som inte går att utföra utifrån de förutsättningar som finns i dag. Det skapar en känsla av osäkerhet, oro och otillräcklighet. Allt det vet vi hänger samman med sjukfrånvaro och psykisk ohälsa, säger Sven Persson, professor i pedagogik.

– Vi ser uppdraget som något oerhört viktigt, så bud­skapet är ju inte att minska kraven, utan i stället att stärka förutsättningarna för landets alla förskollärare.