Han vill undvika hård styrning av folkhögskolan

Avvägningen mellan å ena sidan kontroll och å andra sidan frihet. Det är ett huvuduppdrag för folkbildningsutredningen, berättar utredaren Christer Nylander (L). Foto: Magnus Frödeberg

Fusk och slarv ska stävjas, lovar Christer Nylander (L), som utreder förutsättningarna för folkbildningen. Samtidigt vill han undvika för hård styrning för att inte begränsa friheten för folkhögskolor och andra aktörer.

Statens stöd till folkhögskolor och studieförbund står i centrum när folkbildningen synas i sömmarna.

– Jag förstår att många hoppas på mer statliga pengar som kan komma med nya uppdrag. Men det innebär också att staten styr verksamheten åt ett visst håll, säger Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i kulturutskottet.

Sedan början av juni har han regeringens uppdrag att utreda behovet av att ändra målet för folkbildningspolitiken. Han ska också se om det finns skäl att ändra statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund.

– Jag är precis i början av min utredning och kan ännu inte säga något om vilka av statens centrala mål som eventuellt kan behöva ändras, säger Christer Nylander.

Vad ser du själv är tyngdpunkten i uppdraget?

– Avvägningen mellan å ena sidan kontroll och styrning och å andra sidan frihet. Utredningen har tillsatts för att bland annat möta kritiken om fusk och slarv och att pengar inte alltid används på rätt sätt.

Inom vilka delar av folkbildningen är problemen med bidragsfusk störst?

– Det är för tidigt att uttala sig om, men det handlar om allt från kriminalitet till utnyttjande av systemet och rena misstag. Folkbildningen själv upptäcker det mesta av fusket — det stöder tanken att folkhögskolor och studieförbund kan ha stor frihet och eget ansvar.

I frågan om fusk finns också en avvägning mellan att nå nya grupper och att ha en trygghet i systemen, menar Christer Nylander.

– Om man vänder sig till dem man brukar vända sig till och håller sig till de lokaler man brukar vara i är det mycket lättare att ha kontroll än om man söker sig till nya grupper.

Han påminner om att begreppet folkbildning är mycket brett och omfattar allt från folkhögskolan till enskilda studiecirklar.

– Det finns en risk att målformuleringar och uppföljningar blir för generella. Om man försöker hitta indikatorer som ska fånga in allt är det risk att man inte fångar något alls.

Christer Nylander ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 19 februari 2024.