Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

SD, folkhögskolan och svensk kultur

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

En notis i Folkhögskolan blev den mest uppmärksammade och delade artikeln i förra numret av folkhögskolan. Det handlade om SD-riksdagsmannen Tobias Anderssons motion, där han ville stoppa CSN-utbetalningar för folkhögskoledeltagare och utreda en nedläggning av folkhögskolan

Det mesta i I Tobias  Anderssons motion har lite förankring i verkligheten och bygger på djup okunnighet och fördomar om vad folkhögskolan är – läs inlägget från Åsa folkhögskolas förre rektor, Urban Lundin, där han analyserar motionen

Men jag tror också att Tomas Rosengren, ordförande i samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola, i sin ledare sätter fingret på vad det egentligen handlar om. Sverigedemokraterna är inte så okunniga om vad folkhögskola är. Internt talar de nedlåtande om folkhögskolan som en ”mångfaldsfabrik”. Och i viss mening har de ju rätt. Hälften av deltagarna i allmän kurs är utrikes födda och den ena studien efter den andra visar att folkhögskolan är särskilt bra på att integrera invandrare i det svenska samhället. Studier på folkhögskola leder till både jobb och vidare studier på högskola, något som hotar ett parti vars existensberättigande bygger på att utmåla invandrare som ett hot och att de inte kan integreras. Folkhögskolan visar med sin praktik motsatsen.

I folkhögskolan möts också olika kulturer och lär oss något om varandra, samtidigt som vi upptäcker att bakom skillnader som språk, kultur och sedvanor är vi ganska lika varandra och har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, samma drömmar om ett tryggt och hyggligt liv där vi känner oss sedda och respekterade, vare sig vi är födda i Sverige eller i ett annat land.

Sverigedemokrater och islamister har också en sak gemensamt. Båda vill skapa hierarkiska, odemokratiska och separerande samhällsstrukturer och ser integrerade samhällen som ett hot mot sin existens. I den meningen går det att förstå varför Sverigedemokraterna vill minska statsbidraget till folkhögskolan med 770 miljoner kr. Deras krav på folkhögskola och public service följer samma mönster. De vill ha kontroll över vad public service ska sända och vad journalisterna ska göra. De vill kontrollera vilka kurser folkhögskolan ska ha – och inte ha – och vad lärarna ska lära ut.

I folkhögskolan lär vi oss att se utanför oss själva, se den andre och vidga vårt seende och förståelse av såväl andra länder, kulturer och människor.

Folkhögskolan och folkbildningen är en del av demokratins födelse och en unikt nordisk företeelse som vi kan vara stolta över. Sverigedemokraterna säger sig vilja stå upp för det som är svenskt men gör sitt bästa för att förstöra det mest svenska och nordiska som finns, folkhögskolan. Det visar hur lite de kan om svensk kultur.