Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Måste återbetala tiotals miljoner av statsbidraget

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Studieförbund får betala tillbaka 35 miljoner kronor enligt en preliminär bedömning av Folkbildningsrådet. I riksdagen fortsätter debatten om Folkbildningsrådets framtid.

Fusket med statsbidraget och kritiken mot Folkbildningsrådet ledde till att man tog initiativ till ett möte med Riksdagens kulturutskott i december. Catharina Håkansson Boman är Folkbildningsrådets styrelseordförande.

Studieförbunden kan tvingas återbetala 35 miljoner kr av statsbidraget. Det visar en preliminär bedömning som Folkbildningsrådet gjort.  Men det är också  möjligt att summan växer. Flera studieförbund uppger att det finns mer att granska än vad man hittills hunnit med.

I höstas fick nio av de tio studieförbunden i uppdrag att kontrollera sin verksamhet efter avslöjandet av det omfattande statsbidragsfusket i Järvaområdet. Kontrollen ledde till att sammantaget 2,9 procent av studieförbundens verksamhet ska strykas, vilket motsvarar en dryg miljon studietimmar. Värst var Studiefrämjandet som gjorde en omfattande kontroll redan i våras och stryker 8, 3 procent av sina timmar. Där efter kommer Ibn Rushd med 3,9 procent och Medborgarskolan med 3,7 procent.

Att de uppvisar så stor andel studietimmar beror enligt Folkbildningsrådet på att de har genomfört de mest ambitiösa kontrollerna och haft de hårdaste principerna för strykningarna. De har snarare följt principen hellre fälla än fria, skriver rådet i sin rapport till Utbildningsdepartementet.

En betydande del av avvikelserna beror på administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i anordnarskap, vilket innebär att man strukit verksamhet som faktiskt genomförts. Men rådet konstaterar också att det förekommer ett systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. I första hand musikband som fått bidrag från flera studieförbund för samma studietimmar. I andra hand är det lokala föreningar som agerat bedrägligt.  Flera studieförbund har samarbetat med polisen. Däremot har man inte hittat något bedrägligt fusk eller organiserad brottslighet i lika stor omfattning som det man fann på Järvaområdet, där åtta studieförbund nu tvingas betala tillbaka sammanlagt 5, 3 miljoner kr.  I Järva hade anställda i studieförbund på egen hand eller i samarbete med andra manipulerat rapporteringen.

Fusket med statsbidraget och kritiken mot Folkbildningsrådet ledde till att rådet tog initiativ till ett möte med Riksdagens kulturutskott i december, där utskottsledamöter bland annat ställde frågor och diskuterade möjligheten att göra om Folkbildningsrådet till en renodlad myndighet, vilket några riksdagsledamöter föreslår. Idag är Folkbildningsrådet en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag och styrelsen tillsätts av folkbildningens huvudmän. Ett annat alternativ som föreslås i några riksdagsmotioner är att man flyttar över ansvaret till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf.

I januari återkom ett par moderata riksdagsledamöter med frågor till utbildningsminister Anna Ekström vad hon tänker göra för att stävja fusket med statsbidraget. Båda frågeställarna är kritiska mot själva organiseringen av statsbidraget, att kontrollen sköts av Folkbildningsrådet. Johan Weinerhall, moderat riksdagsman, skriver i en interpellation:

”En intresseförening för studieförbunden som samtidigt har myndighetsuppdrag med så väl bidragsgivande som kontroll är dömt att brista i att hålla isär och lyckas med alla delar. Vi moderater har lagt fram förslag om att skärpa så väl villkoren för statsbidrag samt att ta kontroll över myndighetsutövandet för studieförbunden.”