Folkhögskolor lyfter deltagarna

Deltagare på allmänna kurser har ett mindre engagemang från början men det växer under studietiden. Det berättar forskaren Lars Svedberg. Foto: Markus Crépin Sundström och Getty Images.

Deltagare som går på folkhögskola får starkare självkänsla och utvecklas till mer engagerade samhällsmedborgare. Det visar en ny stor studie.

Den erfarne forskaren i socialt arbete, seniorprofessorn Lars Svedberg vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, tycker att resultaten från studien är ”anmärkningsvärda”:

– Vi visste att folkhögskolorna har en imponerande förmåga att lyfta deltagare och stärka deras självkänsla, men vi visste inte att de var så framgångsrika i att göra det även bland deltagare med sämre sociala förutsättningar.

Tillsammans med kollegan Erik Sjöstrand har han låtit göra över tvåhundra intervjuer på 18 slumpvis utvalda folkhögskolor – och därtill 76 djupintervjuer bland deltagare, lärare och skolledningar på Marieborgs, Mellansels, Södra Vätterbygdens och Eskilstuna folkhögskolor.

Engagerade medborgare

Fokus har legat på vilken roll folkhögskolorna kan ha för deltagarnas intresse att syssla med ideellt arbete och bidra till en god samhällsutveckling. Man tittade särskilt på skillnaderna mellan deltagare på allmänna respektive särskilda kurser.

– Många av deltagarna på särskilda kurser är osedvanligt engagerade samhällsmedborgare och tiden på folkhögskolan bidrar till engagemanget. Deltagare på allmänna kurser har ett mindre engagemang från början, men det växer under studietiden.

Och orsaken är själva arbetssättet på folkhögskolorna.

– Dessa ungdomar har ofta skolmisslyckanden bakom sig, men här blir de mer respekterade och sedda, här får de både komma till tals och lära sig lyssna. Många på allmän kurs har utländsk bakgrund, så detta bidrar också till integrationen.

Viktiga kontakter

Lars Svedberg vill inte romantisera, vissa ungdomar glider iväg och avslutar utbildningen i förtid. Men de som är kvar får en grund att stå på som också bäddar för ett samhällsengagemang.

– Tack vare folkhögskolans nära samarbete med lokalsamhället får deltagarna kontakter inte bara med lokala arbetsgivare utan också med föreningslivet. Det kan vara en teatergrupp, en församling eller kanske den lokala Amnesty-föreningen.

Han slås också av flickornas och kvinnornas stora engagemang.

– I samhället i stort är pojkar och män mer aktiva i den ideella sektorn, men på folkhögskolorna är det tvärtom.