Bristen på blåsare hotar orkestrar

Bristen på musiker med blåsinstrument är ett stort problem. Och det behövs även fler lärare med blås, säger Anna Englund Bohm, på Lunnevads folkhögskola.

I år presenterades ”Orkesterundersökningen”, på initiativ av Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Slutsatserna visade att landets orkestrar numera har väldigt svårt att rekrytera blåsare. Marie Wall Almquist är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har arbetat som instrumental- och ensemblelärare i snart 40 år.

– För de professionella orkestrarna kan det betyda att musiker måste rekryteras utomlands och att fritidsorkestrar måste lägga ner sin verksamhet, när inte alla stämmor kan fyllas. I förlängningen innebär det en utarmning av musiklivet och att alla inte får möjligheten till ett fritidsmusicerande, säger Marie Wall Almquist.

I förlängningen innebär det en utarmning av musiklivet.

Anna Englund Bohm är ansvarig för den klassiska inriktningen på musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola. Hon känner igen problematiken med bristen på blåsare. Men i de musikkurser som skolan har i år finns det blåsare.

– Det kan hända att vi haft tur i år när det gäller deltagare som spelar blåsinstrument. Men vi har märkt av och känner till den nedåtgående spiralen. En orsak kan vara att det sällan spelas konserter med blåsmusik i radio och på tv längre. En stor problematik är också att det behöver utbildas fler blåslärare. Finns det ingen lärare på trombon så får vi heller inga nya elever till kulturskolan eller deltagare på folkhögskolan som spelar det instrumentet.

Både lärare och musiker

Hon menar att det är viktigt att kunna se läraryrket inom musik som en karriärväg. 

– Vi har på skolan planer att införa pedagogik och metodik som tillval. På så vis kan vi även hitta de som vill läsa vidare för att bli lärare. Jag är både musiker och lärare som många av mina kollegor. På Lunnevad har vi både kammarorkester, stråkorkester och blåsorkester. Det är inte så många folkhögskolor som har det längre, säger Anna Englund Bohm.

Marie Wall Almquist på Lärarförbundet önskar att det infördes en lagreglering där varje kommun är skyldig att erbjuda en mångsidig kulturskola med välutbildade lärare. 

– Det skulle säkra återväxten bland de som spelar blåsinstrument. Sverige är det enda nordiska land som inte har en ramlag kring det.