Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Det är vi som har svaret på vad folkhögskola är

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Vi i folkhögskolan möter varje dag deltagare i klassrum och korridorer som kan berätta tusentals berättelser om deltagare som går från utanförskap till ett liv som arbetande, studerande och inte minst medvetna medborgare, skriver Tomas Rosengren

Tomas Rosengren är ordförande i Samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola, en nationell avdelning inom Lärarförbundet

Folkbildningsfamiljen är åter igen ifrågasatt, från olika håll och av olika anledningar. Studieförbunden har hamnat i het ordväxling på ledarsidorna och folkhögskolorna lyfts i riksdagen från nationalkonservativt håll som något för unga vuxna vilseledande och utestängande från möjlighet till ”riktiga jobb”.

Givetvis genomsyras diskussionen från det hållet av en djup okunnighet om vad folkhögskolan är och vad som sker på en folkhögskola, eller är det så enkelt? Jag fick från politiskt håll höra att folkhögskolorna internt i nationalkonservativa kretsar informellt nedsättande kallas ”mångfaldsfabriker”. Det visar i så fall att de har en aning om vad som uträttas på folkhögskolorna, en i stor grad fungerande integrationsprocess mellan unga vuxna med olika bakgrund, men med det indirekta tillägget att de inte gillar det. Problemet är att dylika förslag kan lyftas och drivas tämligen långt då den allmänna kunskapen om folkhögskolan ute i samhället är ganska låg, även om vi som befinner oss i stormens öga ute i verksamheterna gärna vill tro att den är högre. Häri ligger faran.

Vi som verkar inom folkhögskolan, som varje dag möter deltagare i klassrum och korridorer kan berätta tusentals berättelser om deltagare som går från utanförskap till ett liv som arbetande, studerande och inte minst medvetna medborgare. Berättelserna är viktiga men det handlar även om att varje folkhögskollärare måste fundera och diskutera med kollegor för att definiera vilka vi är och vad vi gör. Den diskussionen måste drivas på varje folkhögskola. Frågor kommer att ställas. Varför ska folkhögskolan ha mer pengar? På vilket sätt bidrar ni till samhällsutvecklingen? När frågan ställs vad folkhögskolan är för något ska inte svaren komma från någon annan än oss som varje dag bär och gör utbildningsformen, folkhögskollärarna.

När krafter med dunkla motiv vill ställa folkhögskolan vid spegeln bör vi redan innan kunna berätta vad som kommer synas, men helst ska förslagen i riksdagen komma med våra motiv; Folkhögskolan gör skillnad!