Ljus gör oss både piggare och smartare

Foto: Etienne Girardet/Unsplash

Att kura skymning och vänta på att mörkret ska omfamna oss kan vara härligt. Men det är något som passar bäst hemma – i skolan behövs mycket ljus för att både lärare och elever ska må bra.

Att ljuset spelar roll visar mängder av studier. I en av dem följde svenska forskare under ett år en grupp åttaåringar som hade klassrum med olika ljusförhållanden. Skillnaden i sjukfrånvaro, tillväxt, melatoninnivåer och beteenden var tydlig. Mer ljus var positivt för eleverna – på alla sätt.

I en liknande studie från USA undersöktes 21 000 elevers skolprestationer. Där kom forskarna fram till att inlärningshastigheten hos de elever som hade ett klassrum med mycket dagsljus var upp till 26 procent högre än för elever med en mörkare arbetsplats. 

Dagsljus ger även bättre sömn, minskar trötthet dagtid och förbättrar humöret. Faktorer som i högsta grad påverkar orken under långa skoldagar.

I Sverige, där vi har mindre naturligt dagsljus under stora delar av året, är ljusbrist ett verkligt problem. Men det går, åtminstone delvis, att kompensera bristen. När forskare jämförde prestationer av elever i ljusa respektive mörka klassrum var skillnaderna även här stora. Men inte ohjälpligt stora, för så snart de ljussvaga rummen fick bättre ljus förbättrades skolresultaten.  

Lika bra som ljus är på dagen kan det vara skadligt natte­tid. Elever som sitter framför sina datorer eller telefoner precis innan de ska somna kan nämligen få svårt att sova.

Några forskare i London ljussatte ett klassrum på ett optimalt sätt, medan de lät ett liknande klassrum behålla sin ordinarie belysning. Under de mörka månaderna mätte de sedan elevernas humör och välmående i respektive klassrum.